Osallisuus

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Osallisuus by Mind Map: Osallisuus

1. 3) Yhteisön täysivaltainen, aktiivinen jäsenyys

1.1. Oikeudet

1.2. Velvollisuudet

2. Osattomuuden ulottuvuudet

2.1. 1) Osattomuuden, ulkopuolisuuden, vieraantuneisuuden tunne

2.2. 2) Yhteisön prosessien ulkopuolelle jääminen

2.2.1. Pienyhteisöt/sosiaaliset suhteet

2.2.2. Työelämä

2.2.3. yhteiskunnan demokraattinen järjestelmä

2.3. 3) Yhteisön ei-täysivaltainen jäsenyys

2.3.1. Maahanmuuttajat

2.3.2. Väliinputoajat

2.4. 4) Syrjäytyneisyys

2.4.1. Omaehtoinen vetäytyminen, passiivisuus

2.4.2. Syrjäytetyksi tuleminen, esim. kiusaaminen

3. Osattomuudesta osallisuuteen

3.1. Mikä edistää osallisuutta?

3.1.1. toisella on aikaa kuunnella

3.1.2. asenne ratkaisee. Onko halua olla osallinen

3.1.2.1. Huom: sosiaalisessa mediassa helppo jättää ulkopuolelle

3.1.3. Onko halua antaa olla osallinen

3.1.4. on helppo sulkea joku ulkopuolelle

3.2. Listaa osallisuutta edistäviä asioita

3.2.1. Idea 1:Ajan ottaminen toisen kuulemiselle

3.3. Apukysymyksiä

4. Osallistavat menetelmät

4.1. Linkkejä löytyy Wikiopistosta http://fi.wikiversity.org/wiki/Innostu_ja_innosta_sosiaalisessa_mediassa/Ongelma/Haaste/yhteinen_haaste

5. Pohdintatehtävä

5.1. Kenen syy jos joku syrjäytyy?

5.1.1. Totuttu tapa,

5.1.1.1. Elämäntapa

5.1.2. Tausta, esim. useassa sukupolvessa

5.1.2.1. esim. työttömyys

5.1.3. Myös aktiivisuus periytyy

5.1.4. Kilpailumenttaliteetti yhteiskunnassa

5.1.4.1. Mieluummin vetäytyy

5.1.4.1.1. Mahdollisesti pelko

5.1.4.2. Tai tekee omilla ehdoillaan

5.1.4.2.1. Tämä voi olla oma tietoinen valinta

5.1.5. Mahdollisesti ollaan ronkeleita työn suhteen

5.1.6. Henkilölkohtaiset ominaisuudet

5.1.6.1. Valtaväestöstä poikkeaminen

5.1.7. Syrjäytymistä aiheuttaa rakenteet

5.1.7.1. Paikkakunta ei tarjoa mahdollisuuksia

5.1.7.2. Puuttuvat tietoverkot!!

5.1.7.3. Ikäkysymyskin

6. Osallisuuden ulottuvuudet

6.1. 1) Osallisuuden tunne

6.2. 2) Yhteisön prosesseissa mukana oleminen

6.2.1. Pienyhteisöt

6.2.1.1. Suunnittelu

6.2.1.2. Päätöksenteko

6.2.1.3. Toimintaprosessit

6.2.2. Työyhteisöt

6.2.2.1. Suunnittelu

6.2.2.2. Päätöksenteko

6.2.2.3. Toimintaprosessit

6.2.3. Yhteiskunta

6.2.3.1. Suunnittelu

6.2.3.2. Päätöksenteko

6.2.3.3. Toimintaprosessit