Проблема спілкування в соціальній психології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Проблема спілкування в соціальній психології by Mind Map: Проблема спілкування в соціальній психології

1. Людське спілкування включає в себе: • обмін інформацією; • взаємодію з іншими людьми; • пізнання інших людей; • переживання власного стану, яке виникає в результаті спілкування.

2. Спілкування пряме і непрямоме.

3. Спілкування безпосереднє і опосередковане.

4. Спілкування вербальне (словесне) і невербальне

5. Комунікація полягає в обміні інформацією між індивідами, що спілкуються.

6. Інтерактивна сторона спілкування проявляється в організації взаємодії між учасниками спілкування, в обміні не тільки знаннями, ідеями, станами, а й діями.

7. Перцептивная сторона спілкування являє собою процес сприйняття партнерами по спілкуванню один одного і встановлення на цій основі взаєморозуміння між ними.

8. Три сторони спілкування