Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szwajcaria by Mind Map: Szwajcaria

1. Tło historyczne

1.1. Powstanie Konfederacji Szwajcarskiej

1.2. Podział administracyjny

1.3. Banki

1.4. Położenie geograficzne

2. Kultura

2.1. Tradycje (święta)

2.2. Jedzenie

2.3. Architektura

2.4. Atrakcje turystyczne

2.5. Ciekawostki

3. Ludność

3.1. Populacja - trzy narodowości w jednym kraju

3.2. Imigranci

3.3. Edukacja

3.4. Ankieta wśród Polaków mieszkających w Szwajcarii

4. Ustrój polityczny

4.1. Jedyna na świecie demokracja bezpośrednia

4.2. Polityka międzynarodowa

4.2.1. Neutralność

4.2.2. Szwajcaria - Liechtenstein

4.2.3. Szwajcaria - Unia Europejska