AMASYA GENELGESİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AMASYA GENELGESİ by Mind Map: AMASYA GENELGESİ

1. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

1.1. Kurtuluş savaşı'nın amacı.

1.2. Kurutluş Savaşı'nın gerekçesi(nedeni)

2. Mlletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

2.1. Millî Mücadele’nin yöntemini oluşturmaktadır.

2.2. Millî egemenlikle ilgilidir.

3. İstanbul Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.

3.1. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirlenmiştir.

4. Milletin durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı gereklidir.

4.1. Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasına çalışılmıştır.

4.2. Erzurum Kongresi'nde oluşturulacak olan Temsil Kurulu'na bir işaret olarak kabul edilebilir.

5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre tez elden toplanmalıdır.

5.1. Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasına çalışılmıştır.

5.2. Ulusa l(milli) bir kongre toplanması gerektiğine değinilmiştir

6. Her olasılığa karşı bu iş millî bir sır gibi tutulmalı ve delegeler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidir.

6.1. Güvenlik tedbirleri alınmak istenmiştir.

7. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O güne kadar diğer il bilimsel Sivas'a ulaşabilirlerse, Erzurum Kongresi de Sivas'ta yapılacak genel kongreye katılmak üzere yola çıkacaklardır.

7.1. Millî Mücadele'nin teşkilatlanmasına çalışılmıştır.

7.2. Bölgesel nitelikte bir kongrenin toplanması kararı alınmştır.

8. Bunun için bütün illerden, halkın güvenini kazanmış üç delegenin (üyenin) olabildiğince çabuk yetişmek üzere derhal yola çıkması gerekmektedir.

8.1. Millî egemenlikle ilgilidir.

8.2. Güvenlik tedbirleri alınmak istenmiştir.