СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ – ШЛЯХИ РОЗВИТКУ І ПОТОЧНИЙ СТАН

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ – ШЛЯХИ РОЗВИТКУ І ПОТОЧНИЙ СТАН by Mind Map: СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ – ШЛЯХИ РОЗВИТКУ І ПОТОЧНИЙ СТАН

1. Технічно-організаційні шляхи розвитку системного підходу

1.1. Під час другої світової війни в надзвичайно короткі строки проблеми у транспортуванні та протиповітряної оборони були успішно розв’язані. Отримання позитивних результатів досліджень операцій насамперед пов'язують із щонайменше трьома їх принципами: цілісний (системний) підхід до проблеми; використання математичних і імітаційних моделей; груповий або командний підхід.

1.2. Після війни дослідження операцій сконцентрували свою увагу на цивільній сфері, насамперед, промисловості, займаючись проблемами оптимізації управ- ління та планування технологічних операцій і процесів.

1.3. 1952 у США відкрився Інституту операційних досліджень.

2. Зародження системних уявлень

2.1. В античний філософії термін “система” характеризував цілісність і впорядкованість. Окрім терміну “система”, існував термін “синтагма”, який означав впорядкованість і цілісність штучних об’єктів – продуктів діяльності людини. Саме в цей період була сформульована теза про те, що ціле більше суми його частин.

2.2. Тектологія – оригінальна загальнонаукова концепція, яка являє собою історично перший розгорнутий варіант загальної теорії системи.

3. Шляхи розвитку науки до системного підходу

3.1. Загальна теорія систем, кібернетика, теорія інформації, теорія ігор і прийняття рішень.

3.2. Уже в тридцятих роках (1934) на ґрунті біологічної науки постало перше уявлення про організм як систему.

3.3. Початок основ кібернетики пов’язують з проф. Н.Вінером та появою у 1948 р. його знаменитої книги “Кібернетика або контроль та управління живи- ми організмами та технікою”

3.4. В 1947 р. Дж.фон Нейман і П.Моргенштерн опублікували монографію “Теорія ігор і економічної поведінки”

4. Нові парадигми в економіці та технології

4.1. Еволюція економічних парадигм

4.2. Інформаційна цивілізація

4.3. Переваги економіки третьої хвилі.

4.4. Зміни в економіці інформаційними технологіями та системним мис- ленням.