SECTORS ECONÒMICS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SECTORS ECONÒMICS by Mind Map: SECTORS ECONÒMICS

1. SECTOR PRIMARI (matèries primeres)

1.1. Agricultura

1.2. Ramaderia

1.3. Mineria

1.4. Explotació forestal

2. SECTOR SECUNDARI

2.1. Indústria de béns de base (transforma les matèries primeres)

2.2. Indústria de béns d'equip (maquinària)

2.3. Indústria de béns de consum (béns que es poden consumir directament)

2.4. Energia

3. SECTOR TERCIARI

3.1. Turisme

3.2. Transport

3.3. Comerç (interior i exterior)