"Маруся Чурай" Ліна Костенко (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"Маруся Чурай" Ліна Костенко (1) by Mind Map: "Маруся Чурай" Ліна Костенко (1)

1. Літературний рід: ліро-епос

2. «Минуло небагато часу від виходу книги, а вона вже стала раритетом, предметом схвильованих виступів майстрів слова, про неї одразу ж з'явилися відгуки у пресі. Так розпочала свій шлях «Маруся Чурай» Ліни Костенко», — писав Павло Охріменко

3. Тема: зображення нещасливого кохання Марусі та Грицька в поєд­нанні з широкою картиною життя України XVII ст.

4. Головна ідея: незнищенність українського народу (особистості з бага­тим духовним світом), глибока віра в його (її) духовну силу і могутність.

5. Рік написання: 1979

6. Жанр: історичний роман у віршах (визначення Л. Костенко)

7. Головні герої : Маруся Чурай, Гриць Бобренко, полковий обозний Іван Іскра, полтавський полковник Мартин Пушкар, козак Лесько Чер­кес, Галя Вишняківна, війт Семен Горбань

8. Композиція Роман складається з дев’яти різних за обсягом розділів.

8.1. I розділ «Якби знайшлась неопалима книга»

8.2. II розділ «Полтавський полк виходить на зорі»

8.3. III розділ «Сповідь»

8.4. IV розділ «Гінець до гетьмана»

8.5. V розділ «Страта»

8.6. VI розділ «Проща»

8.7. VII розділ «Дідова балка»

8.8. VIII розділ «Облога Полтави»

8.9. IX розділ «Весна, і смерть, і світле воскресіння»

9. Сюжетні лінії

9.1. осо­биста (Маруся-Грицько)

9.2. історична (боротьба українського народу проти загарбницької політики польської шляхти).

10. Проблематика

10.1. фатальне зіткнення духовного й матеріального, піднесе­ного й приземленого в людському житті

10.2. шляхетність і вірність як шлях порятунку, пристосуванство й зра­да як шлях до загибелі

10.3. творець і суспільство, нелегка, але висока місія митця в історії свого народу

10.4. доля як наслідок вибору між цими цінностями

10.5. таїна, сила й незбагненна, часто без­жальна логіка любові

10.6. славна й трагічна боротьба народу за свою державність

11. За роман у віршах «Маруся Чурай» і збірку поезій «Неповторність» 1987 р. Ліна Костенко удостоєна Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка.

12. Життя твору починалося непросто. Літературознавці писали: "Звинувачення внутрішніх рецензентів, причому закиди навіть політичного характеру, затримали вихід роману не менше, як літ на шість... Лише після спеціальної ухвали Спілки письменників України твір був випущений у 1979 році видавництвом "Радянський письменник."

13. Поштовхом до написання роману стала одна з пісень Марусі Чурай — «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», за основу якої взято традиційну фольклорно-романтичну колізію: любов — зрада — помста.

13.1. ёё

14. Літературознавці про твір

15. «Ліна Костенко довела, що традиційна форма послідовного розгортання подій таїть у собі невичерпні можливості художньої типізації і філософської глибини», -влучно зауважив Микола Ільницький

16. Маруся Чурай», — писав В. Базилевський, — це народне життя у строкатому його повнокров'ї. Побут, звичаї і вірування, військове спорядження, флора і фауна — все явлене, все рухається, переливається, дихає. Потужністю духовного космосу віє від сторінок цієї книги...»