ROY ADAPTASYON MODELİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ROY ADAPTASYON MODELİ by Mind Map: ROY ADAPTASYON MODELİ

1. BAŞ ETME MEKANİZMALARI

2. SAĞLIK

3. İNSAN

4. ÇEVRE

4.1. FOKAL(ODAK) UYARAN

4.2. KONTEKSÜEL (ETKİLEYEN) UYARAN

4.3. REZİDÜEL (OLASI) UYARAN

5. HEMŞİRELİK

5.1. FİZYOLOJİK ALAN

5.2. BENLİK KAVRAMI ALANI

5.3. ROL FONKSİYON ALAN

5.4. KARŞILIKLI BAĞLILIKLI ALAN

6. ADAPTASYON

7. ETKİLENDİĞİ TEORİSYENLER Florance Nightingale, Doroty E. Johnson, Ide Jean Orlando,Bertalanffy Harry Helson Selye,Coombs ve Snygg Lazarus