Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rozwój by Mind Map: Rozwój

1. Wiedza

1.1. nauka

1.2. doświadczenie

1.3. hands-on

2. Umiejętności

2.1. miękkie

2.1.1. komunikacja

2.1.2. zarządzanie ludźmi

2.1.3. empatia

2.1.4. zarządzanie czasem

2.1.5. umiejętność uczenia się

2.1.6. perswazja

2.1.7. praca w zespole

2.2. twarde

2.2.1. umiejętności specjalistyczne

2.2.2. umiejętności językowe

3. Narzędzia

3.1. książki

3.2. szkolenia

3.3. kursy

3.4. praca

3.5. Warunki pracy

4. Rozwój osobisty

4.1. Dyscyplina

4.1.1. pomodoro

4.1.2. todo list

4.2. Potrzeba samorealizacji

4.3. Zdefiniowanie kierunku

4.4. Ambicja

4.5. Medytacja

5. IT

5.1. Wirtualizacja

5.2. Kontyneryzacja

5.3. Języki wysokiego poziomu

5.4. Chmura

5.5. Otwarte oprogramowanie

5.6. Algorytmika

5.7. DevOps

6. Predyspozycje

6.1. IQ

6.2. Środowisko w którym dorastamy

6.3. Talent

6.4. Charakter

6.5. Pochodzenie