Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

E L U P A I G A D by Mind Map: E L U P A I G A D
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

E L U P A I G A D

  Elupaik tähendab kohta või kohatüüpi, kus mingi organism või populatsioon looduslikult esineb. [1] Eestis on tähtsamateks elupaikadeks metsad, rohumaad ja sood.    

M ET S

  Metsad on elupaigaks paljudele taime- ja loomaliikidele. Mets on taimekooslus, kus peamise rinde moodustavad puud. Metsataimed on väga erineva vormi ja nõudlusega. Igale metsatüübile on iseloomulikud kindlad taimeliigid.

taimed

loomad

V E S I

Eestis leidub nii looduslikke (meri, järved, jõed, allikad) kui ka tehisveekogusid (veehoidlad, kanalid, kraavid, tiigid, karjäärid). Taimede hulgas võime eristada magevee ja soolase vee taimi, vooluvee ja seisuvee taimi. Veetaimede kergesti painduv vars on nende kohastumus eluks vees

kalad

Marjaterast areneb väike maim. Pisike kalahakatis liigub vilkalt ja sööb aplalt endast väiksemaid vees hõljuvaid loomakesi. Niiviisi taimede vahel ringi seigeldes kasvab ta aastaga 1 cm pikkuseks või isegi pikemaks kui toitu on rohkem. ·       taimetoidulised ( need on üksikud ) ·       segatoidulised ( neid on kõige rohkem ) ·       röövtoidulised ( neid on vähe )    

kahepaiksed

Kahepaiksed, nagu nende nimigi ütleb, on seotud kahe elupaigaga - vee ja maismaaga. Ühed neist veedavad vees suurema osa ajast, teised siirduvad sinna vaid sigimisajaks.

konnad

imetajad

Eesti arvukates siseveekogudes kohtame saarmast, ondatrat ja kobrast. Läänemeres elavad hallhüljes ning viigerhüljes.

saarmas

linnud

Lindudel on ainuomane voolujooneline keha. Nende keha katavad suled. Esijäsemed on muundunud tiibadeks. Peale väheste erandite suudavad kõik linnud lennata. Tagajäsemed on enamasti neljavarbalised. Lõualuudest on moodustunud nokk.

luik

veetaimed

     kaldataimed, kes kasvavad ajutiselt kuival; kaldavee taimed; ujulehtedega taimed, kes kinnituvad veekogu põhja; veepinnal ujuvad taimed;  veesisesed taimed, kes kinnituvad veekogu põhja;  vees vabalt ujuvad taimed.  

lemmel

A E D, INIMESE JUURES

lemmikloomad

koduloomad

aialoomad

taimed

S O O

Soo on liigniiske ala, kus turbakihi paksus on üle 30 sentimeetri.   Seetõttu suudavad seal kasvada vaid niiskuslembesed taimed. 

kanarbik