Õpetaja lisakohustused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Õpetaja lisakohustused by Mind Map: Õpetaja lisakohustused

1. korrapidamine

1.1. politseinik

1.2. kohtunik

1.3. vangivalvur

1.4. turvamees

1.5. advokaat

1.6. nuhkalbert

2. lohutaja

3. arenguvestlused

3.1. vanemate ankeedid

3.2. laste ankeedid

3.3. kutsed

3.4. vestlus

3.5. kokkuvõte

3.6. analüüs

4. klassivälised üritused

4.1. klassiõhtud

4.2. matkad

4.3. kontserdid

4.4. kohtumisõhtud

4.5. teatri külastused