Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOME strategia by Mind Map: SOME strategia

1. Yritysnäkökulma

1.1. Liiketoiminnalliset tavoitteet

1.2. Imagotavoitteet

1.3. Asiakaspalvelu

1.4. Resurssit

1.5. Arvot

2. Henkilöstö

2.1. Halu ottaa vastuu

2.2. Osaaminen

2.3. Välineet

2.4. Pelot

2.5. Pelisäännöt

2.5.1. Lupa puhua?

2.5.2. Mistä voin keskustella?

2.5.3. Mitä saan kertoa?

2.5.4. Mitä välineitä voin käyttää?

2.5.5. Mikä on minun vastuullani?

2.5.6. Miten reagoin meitä koskevaan keskusteluun?

3. Nykyiset asiakkaat

4. Uudet asiakkaat

5. Sosiaalinen media

5.1. Välineet

5.1.1. Kotisivut

5.1.2. Yhteisö

5.1.2.1. Facebook

5.1.2.2. LinkedIn

5.1.2.3. Kesksutelufoorumi

5.1.3. Blogi

5.1.3.1. Wordpress

5.1.3.2. Blogger

5.1.4. Pikaviestin

5.1.4.1. Twitter

5.1.5. Videot

5.1.5.1. YouTube

5.1.5.2. Vimeo

5.1.6. Kuvat

5.1.6.1. Flickr.com

5.1.6.2. PhotoBucket.com

5.1.6.3. Kuvat.fi

5.1.7. Esitykset

5.1.7.1. SlideShare.net

5.1.7.2. SpeakerDeck.com

5.1.8. Sisäiseen käyttöön

5.1.8.1. Dropbox

5.1.8.2. Google Docs

5.1.8.3. Yammer

5.1.9. Seuranta, mittarit

5.1.9.1. Hootsuite

5.1.9.2. Google Analytics

6. Strategia

6.1. Tavoitteet

6.2. SWOT

6.2.1. sisäiset vahvuudet

6.2.2. sisäiset heikkoudet

6.2.3. ulkoiset mahdollisuudet

6.2.4. ulkoiset uhat

6.2.5. Huomoita

6.2.5.1. Miten osallistaa henkilökunta?

6.2.5.2. Resurssit

6.3. Vastuut

6.3.1. Some-tiimi

6.3.1.1. Sparraus, erikoisosaaminen

6.3.2. Oma esimies

6.3.3. Henkilökohtainen taso

6.4. Mittarit