Õpimine ja õpetamine digiajastul

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Õpimine ja õpetamine digiajastul by Mind Map: Õpimine ja õpetamine digiajastul

1. Aeg

1.1. Omal valikul

1.1.1. Päeval

1.1.2. Öösel

1.1.3. Hommikul

2. Arvuti kasutamise oskus

2.1. Keskkondade kasutamise oskus

2.2. Pidev arendamine

2.3. Keeruline neile, kellel arvuti kasutamise oskus vähene või puudulik

3. Õpetaja ei pea viibima klassis

4. Mugavam

4.1. Mänguline

4.2. Materjal ühes kohas

4.2.1. Õpimapp

5. Õpetaja suhtleb õpilasega arvuti, tableti nutitelefoni teel

6. Õpilane ja ka õpetaja peab oskama kvaliteetset ja õiget informatsiooni valeinfost eraldama

7. Õpilane ei pea viibima klassis

7.1. kodus

7.2. tööl

7.3. puhkehetkel

8. Õpilasel vajalik enesejuhtimis oskus, palju iseseisvat tööd.

9. Palju suurem eneseväljendamise võimekus- videod, audiofailid, graafilised võimalused, foorumid , esitlused jne kõik ühes keskkonnas

10. Grupp,õppijad, tekitab ühtekuuluvustunde

11. Võimalused väga pikkade vahemaade tagant.

12. Saab õpetada suurtele massidele korraga

12.1. osalejate arvu et piira klassiruumi suurus

13. Info õigsust ei ole alati võimalik kontrollida (Kaja)

14. E-õpe laseb mõnes mõttes õppijal olla laisk ja jätta kõik viimasele minutile.

14.1. Võib tekitada õpilasele kiirustamise efekti ja see läbi kannatab ka õppimine

14.2. Laseb valida õppijale omale sobiva tempo

15. Õpitakse paremini kasutama erinevaid IKT vahendeid läbi õppeprotsessi

16. Õpetaja peab teadma autorikaitse seadusi e-õpet luues