Õpimine ja õpetamine digiajastul

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Õpimine ja õpetamine digiajastul by Mind Map: Õpimine ja õpetamine digiajastul

1. Õpetaja ei pea viibima klassis

2. Mugavam

2.1. Mänguline

2.2. Materjal ühes kohas

2.2.1. Õpimapp

3. Õpetaja suhtleb õpilasega arvuti, tableti nutitelefoni teel

4. Õpilane ja ka õpetaja peab oskama kvaliteetset ja õiget informatsiooni valeinfost eraldama

5. Õpilane ei pea viibima klassis

5.1. kodus

5.2. tööl

5.3. puhkehetkel

6. Saab õpetada suurtele massidele korraga

6.1. osalejate arvu et piira klassiruumi suurus

7. E-õpe laseb mõnes mõttes õppijal olla laisk ja jätta kõik viimasele minutile.

7.1. Võib tekitada õpilasele kiirustamise efekti ja see läbi kannatab ka õppimine

7.2. Laseb valida õppijale omale sobiva tempo

8. Õpitakse paremini kasutama erinevaid IKT vahendeid läbi õppeprotsessi

9. Õpetaja peab teadma autorikaitse seadusi e-õpet luues

10. Aeg

10.1. Omal valikul

10.1.1. Päeval

10.1.2. Öösel

10.1.3. Hommikul

11. Arvuti kasutamise oskus

11.1. Keskkondade kasutamise oskus

11.2. Pidev arendamine

11.3. Keeruline neile, kellel arvuti kasutamise oskus vähene või puudulik

12. Õpilasel vajalik enesejuhtimis oskus, palju iseseisvat tööd.

13. Palju suurem eneseväljendamise võimekus- videod, audiofailid, graafilised võimalused, foorumid , esitlused jne kõik ühes keskkonnas

14. Grupp,õppijad, tekitab ühtekuuluvustunde

15. Võimalused väga pikkade vahemaade tagant.

16. Info õigsust ei ole alati võimalik kontrollida (Kaja)