Gone fishing in Ethiopia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gone fishing in Ethiopia by Mind Map: Gone fishing in Ethiopia

1. allocating resources

1.1. kennis

1.2. techniek

1.3. experts

1.4. money

2. alternative product

2.1. locatie

2.2. object/vissoort

2.3. supply chain

3. allowences

3.1. water, voedselveiligheid, seksuele gezondheid en veiligheid en rechtsorde

3.1.1. Partnerlanden ontwikkelingssamenwerking

3.1.1.1. Etiopie

3.1.1.1.1. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/20/kamerbrief-over-de-meerjarige-strategische-plannen-2012-2015.html

4. bedrijfs economisch

4.1. ROI

4.1.1. best case

4.1.2. bankers case

4.1.3. worst case

4.2. zekerheden

4.3. monitoring

4.3.1. Transparantie hulpbesteding

4.3.2. Controle op ontwikkelingsgeld

4.3.3. Maatregelen tegen corruptie

4.3.4. Inspectie

4.4. pay back period

4.5. other investors/paticipants

4.6. way out

4.7. Niet alle ontwikkeling meetbaar

4.8. Evaluatie

4.8.1. http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2009/10/01/evaluatiebeleid-en-richtlijnen-voor-evaluaties/evaluatiebeleidbuza.pdf

5. selectie projecten

5.1. ideeel

5.1.1. shaping a better world

5.1.2. Global village

5.2. tax driven

5.2.1. compensating losses

5.3. venture investment

5.3.1. profit driven

5.3.2. production driven

5.3.3. quality drive

5.3.4. volume driven

5.4. 1. Established or early-stage businesses that operate along the agricultural value chain, including primary production, processing, distribution or other services; 2. Management teams with a demonstrated track record of entrepreneurial and sector success; 3. Companies with audited financial statements; 4. Scalable businessplan

6. doel

6.1. viskwekerij

6.1.1. gebruik natuurlijke resources

6.1.2. gebruik lokale expertise

6.1.3. natuur neutraal

6.1.4. spin offs voor lokale bevolking

6.1.5. techniek

7. definitie ontwikkelingswerk

7.1. Duurzame ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling die aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien (Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling, (Brundtland Commissie), 1987, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, Verenigd Koninkrijk).

8. WHY

8.1. Duurzame economische groei verhoogt zelfredzaamheid

8.2. Building partnerships for development

8.3. Encouraging good practices

9. Lokale omstandigheden

9.1. people

9.2. techniek

9.3. animo/ co-makership

9.4. social structure

9.5. governemental structure

9.6. governemental ploicy

10. Governance

10.1. wie, wat waarom hoe waar wanneer en hoe snel

10.1.1. delegatie van bevoegdheden

11. Drivers

11.1. wat zijn de drivers van de individuele initiatief nemers?

12. logistical chain

12.1. storage

12.2. transport

13. chain

13.1. demand

13.2. supply

14. demand

14.1. local

14.2. regional

14.3. national

15. estimated demand growth

16. cooperation

16.1. local/local

16.2. local/regional

16.3. local/national

16.4. cross border

16.5. NGO's/ governement

17. Planning