Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Курс "Інформаційні технології та технічні засоби навчання" by Mind Map: Курс "Інформаційні технології та технічні засоби навчання"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Курс "Інформаційні технології та технічні засоби навчання"

Спеціальність: 5.01010101 Дошкільна освіта

Мета

направлений на підготовку вихователя ДНЗ до ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій та електронного демонстраційного обладнання у своїй майбутній професійній діяльності

Загальні відомості

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціалістРік підготовки: 3Семестр 6

Структура програми навчальної дисципліни

Лекція

Лабораторні роботи

Модульна контрольна робота

Самостійне опрацювання

Додаткові види робіт

Оцінювання результатів вивчення курсу

Критерії оцінювання