Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Курс "Інформаційні технології та технічні засоби навчання" by Mind Map: Курс "Інформаційні
технології та технічні засоби
навчання"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Курс "Інформаційні технології та технічні засоби навчання"

Спеціальність: 5.01010101 Дошкільна освіта

Мета

направлений на підготовку вихователя ДНЗ до ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій та електронного демонстраційного обладнання у своїй майбутній професійній діяльності

Загальні відомості

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціалістРік підготовки: 3Семестр 6

Структура програми навчальної дисципліни

Лекція

Інформаційні технології та сучасні технічні засоби навчання на основі ІТ, психолого-педагогічні й науково-методичні засади їх використання

Лабораторні роботи

Основи інтернет-технологій. Інформаційні ресурси та можливості їх використання

Використання комп’ютера, як аудіо та відео обладнання в умовах навчально-виховного процесу ДНЗ

Графічні технології. Комп’ютерна графіка. Використання графічних технологій в навчально-виховному процесі у роботі з дітьми

Опрацювання навчальної інформації та створення методичних матеріалів засобами текстового редактора Microsoft Office Word

Опрацювання навчальної інформації та створення дидактичних матеріалів в середовищі текстового редактора (засобами Microsoft Office Word).

Використання презентацій у ДНЗ. Створення презентацій, вставлення гіперпосилань та налаштування анімації

Використання публікацій, створених у програмі MS Office Publisher, в ДНЗ

Використання табличного процесора MS Office Excel в навчально-виховному процесі ДНЗ

Використання табличного процесора MS Office Excel в навчально-виховному процесі ДНЗ

Програмне забезпечення навчального призначення для дошкільнят

Модульна контрольна робота

Самостійне опрацювання

СР 1. Iнтернетресурси. Пошук інформаційних ресурсів. Використання Гугл-сервісів у навчальному процесі. Створення списку використаний джерел

СР 2. Конвертування і скачування відео. Програми для редагування відео

СР 3. Основи обробки графічних зображень. Використання графічних технологій в навчально-виховному процесі. Графічний редактор Paint. Створення розмальовки

СР 4. Основи обробки графічних зображень. Графічний редактор Tux Paint. Створення малюнка

СР 5. Основи обробки графічних зображень. Порівняння обробки графічних зображень в програмах Word, Picture Manager та Paint

СР 6 Опрацювання навчальної інформації та створення методичних матеріалів засобами Microsoft Office Word (створення розробки заняття в шаблоні)

СР 7. Використання презентацій у ДНЗ. Вставлення тригерів, відео, звуку

СР 8. Використання засобів ділової графіки Microsoft Office Excel (діаграма розвитку дитини, діаграма навчальних показників у групі)

СР 9. Опрацювання навчальної інформації, планування та створення оголошень або нагород засобами Microsoft Office Publisher

СР 10. SMART Board. Освіта зі SMART Board. SMART Exchange. Відеоуроки SMART Board

Додаткові види робіт

Окрім обов’язкових видів робіт можна також виконати:  індивідуальне навчально-дослідне завдання (10 балів);  Портфоліо з розробленої теми (10 балів);  інструкцію-алгоритм (5 балів);  анотацію прочитаної літератури з теми (5 балів);  коротке актуальне інформаційне повідомлення з теми (5 балів);  коротку творчу роботу (в тому числі ессе) (5 балів). Роботи оцінюються за окремими критеріями.

Оцінювання результатів вивчення курсу

Критерії оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 ПМК 1 16 16 26 16 11 16 16 16 16 11 25 всього 186 коефіцієнт 1,86