Курс "Інформаційні технології та технічні засоби навчання"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Курс "Інформаційні технології та технічні засоби навчання" by Mind Map: Курс "Інформаційні технології та технічні засоби навчання"

1. Мета

2. Загальні відомості

3. Структура програми навчальної дисципліни

3.1. Лекція

3.1.1. Інформаційні технології та сучасні технічні засоби навчання на основі ІТ, психолого-педагогічні й науково-методичні засади їх використання

3.2. Лабораторні роботи

3.2.1. Основи інтернет-технологій. Інформаційні ресурси та можливості їх використання

3.2.2. Використання комп’ютера, як аудіо та відео обладнання в умовах навчально-виховного процесу ДНЗ

3.2.3. Графічні технології. Комп’ютерна графіка. Використання графічних технологій в навчально-виховному процесі у роботі з дітьми

3.2.4. Опрацювання навчальної інформації та створення методичних матеріалів засобами текстового редактора Microsoft Office Word

3.2.5. Опрацювання навчальної інформації та створення дидактичних матеріалів в середовищі текстового редактора (засобами Microsoft Office Word).

3.2.6. Використання презентацій у ДНЗ. Створення презентацій, вставлення гіперпосилань та налаштування анімації

3.2.7. Використання публікацій, створених у програмі MS Office Publisher, в ДНЗ

3.2.8. Використання табличного процесора MS Office Excel в навчально-виховному процесі ДНЗ

3.2.9. Створення методичних матеріалів з використанням інтерактивного програмно-технологічного навчального комплексу SMART Board.

3.2.10. Програмне забезпечення навчального призначення для дошкільнят

3.3. Модульна контрольна робота

3.4. Самостійне опрацювання

3.4.1. СР 1. Iнтернетресурси. Пошук інформаційних ресурсів. Використання Гугл-сервісів у навчальному процесі. Створення списку використаний джерел

3.4.2. СР 2. Конвертування і скачування відео. Програми для редагування відео

3.4.3. СР 3. Основи обробки графічних зображень. Графічний редактор Tux Paint. Створення малюнка

3.4.4. СР 4 Опрацювання навчальної інформації та створення методичних матеріалів засобами Microsoft Office Word (створення розробки заняття в шаблоні)

3.4.5. СР 5. Опрацювання навчальної інформації, планування та створення оголошень або нагород засобами Microsoft Office Publisher

3.5. Додаткові види робіт

3.5.1. Окрім обов’язкових видів робіт можна також виконати:  індивідуальне навчально-дослідне завдання (10 балів);  Портфоліо з розробленої теми (10 балів);  інструкцію-алгоритм (5 балів);  анотацію прочитаної літератури з теми (5 балів);  коротке актуальне інформаційне повідомлення з теми (5 балів);  коротку творчу роботу (в тому числі ессе) (5 балів). Роботи оцінюються за окремими критеріями.

4. Оцінювання результатів вивчення курсу

4.1. Критерії оцінювання

4.1.1. Поточне тестування та самостійна робота Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 ПМК 1 16 16 16 16 11 11 16 11 11 11 25 всього 161 коефіцієнт 1,61