Hrvatsko-Ugarska nagodba

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hrvatsko-Ugarska nagodba by Mind Map: Hrvatsko-Ugarska nagodba

1. Priznaje se cjelovitost i posebnost hrvatskih zemalja

2. Jedna država

3. Određene su

4. Autonomni poslovi

5. Zajednički poslovi

6. Hrvatski postaje službeni u Hrvatskoj

7. Formira se Hrvatsko domobranstvo

8. Vojska, vanjska politika, financije

9. Policija, sudstvo, školstvo, bogoštovanje