Маркетингова Інформаційна система

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Маркетингова Інформаційна система by Mind Map: Маркетингова Інформаційна система

1. Можливості, що існують

1.1. Стан ринку

1.1.1. Політичне середовище

1.1.2. Економічне середовище

1.1.3. Соціальне середовище

1.1.4. Технологічне середовище

1.2. Оцінка можливостей

1.2.1. Інструменти прийняття рішень

1.2.2. Методи прийняття рішень

1.2.3. Критерії прийняття рішень

1.3. Вимір витрат

1.3.1. Інструменти

1.3.2. Методи

2. Вимір результатів діяльності

2.1. Структура продаж

2.2. Структура витрат

2.3. Структура прибутку

2.4. Дані щодо витрат

3. Інформація для прийняття рішень

3.1. Інформація про потреби

3.1.1. Структура доходів

3.1.2. Дані про доходи

3.1.3. Моделі доходів

3.2. Інформація про конкурентів

3.2.1. Зміни в планах

3.2.2. Організаційні зміни

3.2.3. Зміни в програмах

3.2.4. Зміни в продуктах

3.3. Інформація про дії уряду

3.3.1. Закони

3.3.2. Постанови

3.3.3. Укази

3.3.4. Розпорядження

3.3.5. Інструкції

3.3.6. Положення

3.3.7. Листи

4. Основні завдання МІС

4.1. Координація діяльності щодо збору, обробки даних на вищих рівнях управління та підрозділах з метою підвищення чіткості та своєчасного надходження інформації по підприємству в цілому

4.2. Визначення основних напрямків системи збору та зберігання первинних даних

4.3. Визначення основних напрямів розвитку технології обробки інформації

5. Функції МІС

5.1. Забезпечення необхідними інформаційними ресурсами у міру виникнення потреби залежно від характеру та змісту.

5.2. Горизонтальне розподілення інформації, якого достатньо для ефективного виконання функції маркетингу.

5.3. Фільтрація інформації по вертикалі між різними рівнями управління

5.4. Забезпечення певного рівня збору, збереження та надання інформації

5.5. Організація функціонування постійних інформаційних каналів, що забезпечують своєчасність інформації про зовнішнє середовище (ринки, конкурентів…)

5.6. Систематизація даних, що надходять в інформаційні масиви, формування баз даних і управління базами даних МІС підприємства

5.7. Здійснення ефективного інформаційного обміну з іншими підрозділами підприємства, партнерами, клієнтами, споживачами.

5.8. 8. Виконання контролюючої функції з використанням баз даних.

5.9. Стандартні процедури обробки інформації, експерті системи.