การประเมินสภาพผู้รับบริการที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด และหลอดลม จากกรณีศ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประเมินสภาพผู้รับบริการที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด และหลอดลม จากกรณีศีกษา by Mind Map: การประเมินสภาพผู้รับบริการที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด และหลอดลม                จากกรณีศีกษา

1. ปัญหาของผู้ป่วย

1.1. ภาวะไม่สมดุลขอบเกลือแร่ในร่างกาย

1.1.1. ภาวะไตวายเฉียบพลัน

1.1.2. ภาวะเลือดมีคาร์บอนไดออกไซด์น้อย

1.1.3. ภาวะระดับโพแทสเซียมในร่างกายต่ำ

1.2. ปอดติดเชื้อ

1.2.1. WBC: 10.39 × 103/ul , Neutrophil: 84%

1.2.2. CXR: alveolar infiltration both lungs

1.2.3. T= 38.8 °c ,RR= 22 bpm

1.3. ภาวะกรดจากระบบหายใจ

1.3.1. หายใจหอบเหนื่อย

1.3.2. pCO2:55 mmHg

1.3.3. PH: 7.18

2. ข้อวินิจฉัย และการพยาบาล

2.1. มีภาวะไม่สมดุลของสารน้ำเนื่องจาก ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลง

2.1.1. • observe ภาวะระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดน้อย ภาวะไตวายเฉียบพลัน • ดูแลให้ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ • ดูแลให้ได้รับสารน้ำตามแผนการรักษา • Record V/S ,O2sat ,I/O ทุก 1 ชม. • ดูแลให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ

2.2. มีภาวะปอดติดเชื้อ

2.2.1. • Observe ไข้ หายใจหอบเหนื่อย เสมหะคั่ง • ดูแลให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา • Suction clear airway prn • Septic work up ตามแผนการรักษา • Observe อาการ อาการแสดงseptic shock

2.3. เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจน เนื่องจากพื้นที่แลกเปลี่ยนก๊าซลดลง

2.3.1. • On ventilator setting mode • Observe อาการหายใจเร็ว หายใจหอบเหนื่อย • จัดท่า Fowler's position • Suction clear airway prn

3. การแปลผล arterial blood gas

3.1. pH: 7.18 , pCO2 :55 mmHg

3.1.1. ภาวะกรดจากระบบหายใจ

3.2. pO2: 99 mmHg ปกติ (80 - 100 mmHg)

3.3. O2sat: 98 % ปกติ

3.4. HCO3 : 25 ปกติ (22 - 26)