Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Anemi by Mind Map: Anemi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Anemi

Høg MCV

vitamin B12, folat, myelodysplasi  

homocystein

Megalobastisk, UNdersøkingar, B12, folat normal, IF, Scillingstest, Pernesiøs anemi, New node, gastrektomi, Autiantistoff mot Parietalceller, Schlling, IF, B12 mangel, Årsaker, tynntarmsfaen, sjeldan dietær, Har nok lager for 3 år, motilitetsfaen, pankreas faen, Cøliaki, ventrikkelfaen, B12 v.s. folat, Nevrologiske symp, tap av vibrasjonssans, demens, tap av ankelrefleks, Myelinisering avhengig av B12, New node, Folat, Dietære, Graviditetsindusert, Vanlegaste årsaka til megalobastisk, Karakteristika, Hypercellulær beinmarg, Hb, ferritin, Bilirubin, LD, Blodutstrykk, Umodne NG, Makroovalocytose, Avbleika erytrocyttar, Lave retikulocyttar til å vere så anemisk, Symptom, Malasi, Dyspne, parasiar, sår munn, impotens, grått hår, nevrologiske endringar

Homocystein

Ikkje-megaloblastisk, Myeloproliferative tilstandar, Normoblastar, Meir enn 20% blastar, Leukemi, Aplastisk anemi, Alkoholmisbruk, Leverpatologi, Hypothyreose, Alt som fører til markert retikulocytose

Normal MCV

blodtapkronisk sjukdomsickle cel B2 (riboflavin) deficiency[2] a B6 (pyridoxine) deficienc

Retikulocyttar

Auka produksjon av RBC brukar opp folat

Bilirubin, Haptoglobin, LD, NG, Hemolytisk anemi, Hemosiderinuri, Erytrocyttfragment, Intravaskulær hemolyse, Autoimmun hemolytisk anemi, Mikroangiopatisk hemolytisk anemi, DIC, Mekanisk destruksjon/t.d. hajrteklaff, Hemolytic-uremic syndrome, TTP, Splenomegali, Ekstravaskulær hemolyse, Enzymopatiar, Auka MCHC, Spherocytose, Obs gallestein, Eliptocytose, hereditær, Ser det også ved andre sjukdomar, Jernmanfelanemi(10%), Thalassemi, Myelodysplastiske sjukdommar, Sigdcelleanemi, Autoimmun hemolytisk anemi, Kalde IG, Mononukleose, Mycoplasma, Varme IG, Malignitet, SLE, Ra, medisinar, RA

Bilirubin, Blødning

Retikulocyttar

Primære, Leukocyttar, trombocyttar, Aplastisk anemi, Pancytopeni, New node, Normokrom, Cellefattigbeinmarg, Ingen andre teikn på hematologisk sjukdom, Årsaker, Kreftbehandling, Medisinar/toksin, Autoimmunt faenskap, INfeksjonar?, "Pure red celle anemia", Myeloproliferative sjukdommar, New node

Sekundære, Nyresjukdom, Epo, Leversjukdo, Endokrint faenskao, hypothyroidism, adrenal or pituitary insufficiency, hypogonadism

Lav MCV

jernmangel thalassemi sideroblastisk anemi -

Ferritin

jernmangel, andre funn, hypokromasi, TIBC auka, poikiocytose, Transferinmetning under 16%, Blink celler, S-Jern, MCH, Årsaker, Blodtap, GI blødning, skopi, mensturasjon, Graviditet og amming, Malabsorbsjon, Jern-belastingstest, Cølikai, Ta antistoff, PPI, Auka fysiologisk behov

Vitamin C mangel

Hypotyreose

Ferritin

Jernmangelanemi skult av anna sjukdom, Sjukdommar, Akuttfase, Leversjukdom, hemotomakrose, Tiltak, Ta transferring-reseptor

Thalassemi, hypokrome, target cells, Forskjell frå jernmangel, Mindre hypokrome, ikkje så tynne, Lav MCH, Hemoglobin elektroforese, hemoglobin A2

ferritin

Anemi hjå kronisk sjuke, Kan også ha normocytær, S-jern, TIBC, Hepcidin

Hemolytisk kan vere microcytær

Symptom

Asteni

Hjartebank

Tung pust

Bleik i huda

Auge

Bleike bøyefurer i henda

Forverringav hjarte og lungesjukdom

Redusert vekst og trivsel