La meva societat ideal

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
La meva societat ideal by Mind Map: La meva societat ideal

1. Sanitat

1.1. Gratuïtat

1.1.1. Que tots tingui dret a la sanitat, no només els que tinguin més diners.

1.2. De qualitat

1.2.1. Que tingui uns bons metges especialitzats i una bona organització.

1.3. Propera

1.3.1. Que sigui de bona accessibilitat per a tothom i que hi hagi bon servei de transport sobretot per a la gent gran.

1.4. Per a tothom

1.4.1. Que tingui dret tots en igualtat de condicions, no cal mirar d'on venen.

2. Cultura

2.1. Gratuïtat

2.1.1. Que hi hagi més esdeveniments que siguin gratuïts, que no tot sigui pagant.

2.2. Per a tothom

2.2.1. Que tots tinguin accessibilitat a poder anar sigui gent gran, gent jove o nens.

2.3. Més publicitat

2.3.1. Faria més publicitat mitjançant la televisió o la ràdio, Ja que no tots tenen accés a internet o no saben fer-lo funcionar.

3. Economia

3.1. Igualtat

3.1.1. Que tots hauríem de tenir més igualtat a les feines, i no haver-hi discriminació ni per gènere ni per cultures.

3.2. Ajudes

3.2.1. Hauríem de tenir tots els mateixos drets a les ajudes, mirant sempre les circumstàncies que cadascun.

4. Sistema polític

4.1. Menys partits

4.1.1. Jo trauria partits polítics, posaria sol dos, dretes o esquerres. Perquè tants partits polítics crec que és més costós i més baralles per als ciutadans.

4.2. Unió

4.2.1. Els partits haurien d'estar més units, sobre tots a l'hora de decidir en moments difícils. I no mirar tant per l'interès del partit.

5. Educació

5.1. Gratuïtat

5.1.1. Hauria de ser més econòmiques, perquè la persona que vulgui fer una carrera tingui ajudes per poder fer-la.

5.2. De qualitat

5.2.1. Que hi hagi qualitat en el professorat i unes bones instal·lacions, perquè els alumnes i professors puguin fer bé la seva feina.

5.3. Propera

5.3.1. Que les persones que visquin lluny d'escola o de la universitat, tinguin un bon transport públic per poder desplaçar-se. I per als universitaris els pisos de lloguer siguin més econòmics i tinguin ajudes.

6. Religió

6.1. Per a tothom

6.1.1. Que tots tinguin accés a triar la religió que un vulgui, sense ser obligat a escollir

6.2. Respecte

6.2.1. Respectar la religió de cada persona i no valorar-la per les seves creences que tingui.