Savunma Mekanizmaları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Savunma Mekanizmaları by Mind Map: Savunma Mekanizmaları

1. Eyleme Vurma

2. Gerileme

3. İLKEL SAVUNMA MEKANİZMALARI

3.1. İnkar

3.2. Yansıtma

3.3. Yansıtmalı Özdeşim

3.4. Bölme

3.5. Somatizasyon

3.6. Pasif-Agresif Tutum

3.7. Hastalık Hastalığı

4. NEVROTİK DÜZEYDE SAVUNMA MEKANİZMALARI

4.1. Kontrol Etme

4.2. Bastırma

4.3. İzalosyon

4.4. Usa Vurma

4.5. Karşıt Tepki Geliştirme

4.6. Yer Değiştirme

4.7. Düş Kurma

4.8. Entelektüelleştirme

4.9. Ödüllenme

5. OLGUN SAVUNMA MEKANİZMALARI

5.1. Yüceltme

5.2. Olgun Bastırma

5.3. Hazır Olma

5.4. Mizah

5.5. Özgecilik