КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА by Mind Map: КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

1. Інклюзивна освіта

1.1. різні можливості - рівні права

1.2. надає стимул до співпраці

1.3. впевненість в собі

2. Соціалізація

2.1. Усуспільнення приватної власності

2.2. Активне відтворення соціально - культурного досвіду

2.3. Первинна

2.4. Вторинна

3. Діти з порушеннями психофізичного розвитку

4. Корекція

4.1. Мета - усунення недоліків у розвитку особистості.

4.2. Тактове втручання в процеси розвитку

4.3. Вид психологічної допомоги

5. Корекційна робота

5.1. Сприяння розвиткові дитини

5.2. Створення умов для реалізації внутрішнього потенціалу

5.3. Сформована на гармонізацію розвитку

6. Інтеграція

6.1. Введення дітей у постійне освітнє середовище

6.2. функціональна

6.3. спонтанна

6.4. зворотна

6.5. соціальна

7. Інклюзія

7.1. Принципи: ЮНЕСКО

7.2. рівні можливості для кожного

7.3. Включення дітей з ООП в загальноосвітні навчальні заклади

8. Реабілітація

8.1. оріентація в соціумі

9. Абілітація

9.1. усвідомлення своїх можливостей та обмежень

9.2. система заходів та соціальних послуг

9.3. спрямована на опанування ЗУН

10. Соціальна адаптація

10.1. новий рівень

10.2. поновлення втрачення "доброго імені"

10.3. процес входження до колективу

10.4. психологічний захист