Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

Ментальна карта по фізиці з теми: "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни by Mind Map: Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

1. Агрегатні стани речовини.

1.1. Плавлення та кристалізація

1.1.1. Плавлення - процес переходу речовини з твердого в рідкий стан. Кристалізація - це процес переходу речовини з рідкого в твердий стан.

1.1.2. Температура плавлення- це температура за якої тверда кристалічна речовина плавиться, тобто переходить у рідкий стан. Температура плавлення- це температура за якої рідка речовина переходить в твердий кристалійчний стан

1.1.3. λ ( лямбда) - питома теплота плавлення

1.1.4. Q = λ * m λ = Q : m m = Q : λ

1.1.5. [λ ]=1 Дж/кг

1.2. Твердий стан ( тіла зберігають форму і об'єм;молекули розташовані близько одна до одної; за будовою існують - кристалічні і аморфні)

1.2.1. Властивості тв. тіл

1.2.1.1. Пружність, пластичність, крихкість, міцність, твердість, м'якість

1.2.1.2. Аморфні речовини не мають певної температури плавлення плавлення.

1.3. Кристалічна-речовини, в яких частинки розташовуються в строгому порядку. Аморфні- група твердих речовин, частинки яких не утворюють кристалічні гратки

1.4. Плазма- частково або повністю йонізований газ, тобто газ, який складається з великої кількості заряджених частинок та нейтральних атомів і молекул.

1.5. Рідкий стан ( рідина набуває форму посудини, але не зберігає об'єм)

1.6. Газуватий стан ( гази легко змінюють форму і об'єм)

1.7. Випаровування та конденсація. Кипіння.

1.7.1. Пароутворення - процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний. Конденсація - процес переходу речовини з газоподібного в рідкий стан.

1.7.2. r - питома теплота пароутворення (

1.7.3. Пароутворення: випаровування (з поверхні рідини); кипіння (в усьому об'ємі).

1.7.4. Швидкість випаровування залежить від: - роду рідини - температури - наявності в ній розчиненого газу - зовнішнього тиску

1.7.5. [Q]=1 Дж/кг

1.7.6. Q = r * m r = Q : m m = Q : r

2. Горіння палива.ККД

2.1. Питома теплота згоряння палива- це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоті, що виділяється під час повного згоряння 1 кг цього палив

2.2. Паливо: тверде, рідке, газ.

2.3. q - питома теплота згоряння палива (див. нотатки)

2.4. [q]=1 Дж/кг

2.5. Q = q * m q = Q : m m = Q : q

2.6. ККД-це фізична величина, яка характеризує ефективність нагрівника ц дорівнює відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час воного згоряння палива

2.7. η=Qкор/Qповна*100% ;η (ета) - коефіцієнт корисної дії

3. Теплові двигуни. ККД ТЕПЛОВОГО ДВИГУНА.

3.1. Теплові двигуни.

3.1.1. Тепловий двигун - це машина, де внутрішня енергія перетворюється в механічну.

3.1.2. Теплові машини: 1. Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ). 2. Парова турбіна. 3. Реактивний двигун. 4. Дизельний двигун.

3.1.2.1. ДВЗ - теплова машина, де паливо згоряє всередині.

3.1.2.2. ДВЗ працює за 4-ма тактами: 1. усмоктування 2. стиснення 3. робочий хід 4. випускання

3.1.3. Тепловий двигун складається з: - робочого тіла; - нагрівника; - холодильника.

3.1.4. ККД нагрівника: η = Ак/Qп Ак = Qп - Q2 : Qп