N.F.5: ESTRATÈGIES DE REESTRUCTURACIÓ AMBIENTAL.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
N.F.5: ESTRATÈGIES DE REESTRUCTURACIÓ AMBIENTAL. by Mind Map: N.F.5: ESTRATÈGIES DE REESTRUCTURACIÓ AMBIENTAL.

1. 2. Intervenció en l’espai.

1.1. Accesibilitat.

1.1.1. Característiques

1.1.1.1. Urbanístiques

1.1.1.2. Arquitectònica

1.1.1.3. De transport

1.1.1.4. De comunicació

1.1.2. Dificultats que tenen interrelació en l’espai

1.1.2.1. Dificultats de deambulació - DIVERSITAT FUNCIONAL MOTORA.

1.1.2.2. Diversitat funcional cognitiva/mental.

1.1.2.3. Diversitat funcional sensorial.

1.1.2.3.1. Visual.

1.1.2.3.2. Auditiva.

1.1.3. Condicions en l’espai.

1.1.3.1. Espais accesibles.

1.1.4. Estratègies.

1.1.4.1. Dissenys arquitectònics

1.1.4.1.1. = Normativa (normes que han de complir els edificis per a que siguen accesibles.

1.1.4.2. Adaptacions a la llar

1.1.4.2.1. = domicili (Adaptar la seua casa, fer noves portes si fa falta.)

1.1.4.3. Sistemes de comunicació alternatiu

1.1.4.3.1. = comunicació (llengua de signes, braille.)

1.1.4.4. Reestructuració ambiental i decoració de l’espai.

1.1.4.4.1. Decoració.

1.2. Simbolització.

1.2.1. Simbolització i senyalització d’espais.

1.2.1.1. Simbolització

1.2.1.1.1. Elements de simbolització

1.2.1.1.2. Elements de senyalització

1.2.1.1.3. Altres elements de comunicatius.

1.2.2. Elements de senyalització

1.2.2.1. Els elements de senyalització es poden clasificar en:

1.2.2.1.1. 1. Segons la funció que exerceixen.

1.2.2.1.2. 2. Segons les caracteristiques perceptives.

1.2.2.1.3. 3. Segons la col.locació dels senyals.

1.3. Decoració.

1.4. Seguretat.

2. 1. Ambient

2.1. = Autonomia personal.

2.2. Estable.

2.3. Adaptat a les necessitats del/a usuari/a.

2.4. Ordenat.

2.5. Confortable.

2.6. Segur.

2.7. Què son les estratègies de reestructuració ambiental?

2.7.1. Son intervencions per afavorir la capacitat funcional.

2.7.1.1. Capacitat funcional = AUTONOMIA PERSONAL.

2.8. Què aconseguim?

2.8.1. Incrementar la inclusió social.

2.8.2. Fomentar l’autonomia.

2.8.3. Millorar el benestar emocional.

2.8.4. Facilitar el desenvolupament personal.

2.8.5. Crear entorns segurs.

2.9. Què és un ambient estructurat?

2.9.1. Coneix les pautes del funcionament.

2.9.2. Es mou amb seguretat.

2.9.3. Preveu allò que succeirà.

3. Altres elements comunicatius.

3.1. Dirigida a

3.1.1. Tot el grup

3.1.1.1. Utilitzem un panell o un tauler d’anuncis.

3.1.2. Conveé que tinguen un caseller o un calaix.

4. 4. Seguretat (en l’entorn).

4.1. 1a causa= caigudes.

4.2. Condicions ambientals:

4.2.1. Temperatura

4.2.1.1. Entre 19° i 23°

4.2.2. Iluminació

4.2.2.1. La llum

4.2.2.1.1. Orientació temporal

4.2.3. Ventilació

4.2.3.1. Renovació d’aire

4.2.3.2. Reduir concentració de germens

4.2.3.3. Males olors

4.2.3.4. Ventilació natural

4.2.3.5. Ventilació artificial

4.2.4. L’aillament termoacústic

4.2.4.1. Evitar sorolls.

4.2.5. Ordre

4.2.5.1. Organizació

5. 3. Decoració d’espais.

5.1. Deu ser acollidora, senzilla, funcional i no sobrecarregada.

5.2. Decoració

5.2.1. Habitació

5.2.2. Els colors

5.2.2.1. Càlids = relaxació

5.2.2.2. Lluminosos = activitats

5.2.2.3. Radiadors / elements electrodomèstics

5.2.2.4. Portes

5.2.3. Participació en decoració

5.2.3.1. = motivació.