Xử lý đơn hàng Online

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Xử lý đơn hàng Online by Mind Map: Xử lý đơn hàng Online

1. B1: Nhận thông tin đơn hàng

1.1. Thông tin đơn hàng cần xử lý (mã vận đơn) từ bên giao hàng ( Viettel và Bưu Điện) và hẹn lưu đơn 10 ngày kể từ ngày nhận thông tin.

1.2. Nhận thông tin đơn hàng cần xử lý từ Tư Vấn Viên >> chuyển B4+B6

2. B2: Dùng thông tin đã nhận ở B1 tra cứu trên phần mềm của VT/ BĐ hoặc file mã vận đơn

2.1. Thông tin cụ thể về đơn hàng : Họ tên KH, địa chỉ , tiền đơn hàng , ra đơn và chuyển đi ngày nào

3. B3: Tra cứu trên Caresoft bằng tên của khách hàng

3.1. Nếu có nhiều tên trùng nhau, tra theo thời điểm cập nhật gần đây nhất

3.1.1. - Đơn của Tư Vấn Viên nào đã chốt, tra số điện thoại KH

4. B4: Copy thông tin cụ thể của đơn hàng đã tra cứu ở B2 +B3 lên file XLĐH và thông tin đầu số của VT /BĐ dùng để báo, cung cấp thông tin đơn hàng.

5. B5: Gọi cho KH xác nhận thông tin VT/ BĐ đã báo

5.1. Liên hệ được KH và đã có thông tin cụ thể hướng xử lý đơn hàng >> chuyển B6

5.2. Không liên hệ được KH : liên hệ 5 lần kể từ khi tiếp nhận (tối đa 2 ngày) chuyển Tư Vấn Viên cùng liên hệ KH để xử lý tiếp đến khi có hướng xử lý >> chuyển B6

6. B6: Báo hướng xử lý tiếp theo

6.1. cho VT/BĐ qua nhóm Zalo XLDH

6.2. file xử lý chung giữa CVI và VT/BĐ

6.3. báo Tư Vấn Viên chốt đơn đó nắm được thông tin

6.4. Note thông tin xử lý lên file XLĐH khi có bất kỳ thay đổi hướng nào của đơn hàng.

7. B7: Kết thúc xử lý lên file XLDH

7.1. Cập nhật trạng thái PHÁT THÀNH CÔNG

7.2. Cập nhật trạng thái HOÀN