BÀI 34: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI 34: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY by Mind Map: BÀI 34: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO     XE MÁY

1. Khi động cơ 1 làm việc, nếu li hợp 2 đóng thì momen sẽ truyền sang hộp số 3, qua xích bốn để truyền cho bánh xe chủ động

2. 1 Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng cho xe máy

2.1. Là động cơ xăng hai kì và bốn kì cao tốc

2.2. Có công suất nhỏ

2.3. Li hợp, hộp số bố trí trong một vỏ chung

2.4. Thường làm mát bằng không khí

2.5. Số lượng xi lanh ít ( thường ở một hoặc hai xilanh)

3. I. Đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong dùng cho xe máy

3.1. 2. Bố trí động cơ trên xe máy

3.1.1. a) Động cơ đặt ở giữa xe

3.1.1.1. Ưu điểm

3.1.1.1.1. Khối lượng phân bố đều

3.1.1.1.2. Dễ làm mát động cơ

3.1.1.2. Nhược điểm

3.1.1.2.1. Hệ thống truyền lực phức tạp (xích)

3.1.1.2.2. Nhiệt thải (đối với người)

3.1.2. b) Động cơ đặt lệch về đuôi xe

3.1.2.1. Ưu điểm

3.1.2.1.1. Ít nhiệt

3.1.2.1.2. Hệ thống truyền lực gọn

3.1.2.2. Nhược điểm

3.1.2.2.1. Khối lượng phân bố không đều

3.1.2.2.2. Khó làm mát động cơ

4. II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy

4.1. Sơ đồ truyền momen

4.1.1. Động cơ ➙ Li hợp ➙ Hộp số ➙ Xích hoặc các đăng ➙ Bánh xe

4.2. Đặc điểm của hệ thống truyền lực

4.2.1. Động cơ, li hợp, hộp số thường bố trí trong một vỏ chung

4.2.2. Li hợp trên xe máy thường là li hợp ma sát được điều khiển bằng tay hoặc tự động dựa vào lực ly tâm theo tốc độ quay của động cơ

4.2.3. Hộp số thường có ba, bốn cấp tốc độ và không có số lùi

4.2.4. Khi động cơ đặt ở giữa xe thì truyền lực đến bánh sau thường bằng xích

4.2.5. Khi động cơ bố trí lệch và phía đuôi xe thì momen quay từ hộp số được truyền cho bánh xe bằng trục các đăng

4.3. Nguyên lí làm việc