Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nederlands by Mind Map: Nederlands

1. Feit/mening

1.1. Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat.

1.2. Een mening is hoe iemand over iets denkt.

2. Leesstrategieën

2.1. Er zijn verschillende soorten leesstrategieën denk hierbij aan: - Oriënterend lezen - Globaal lezen - Zoekend lezen

3. Publiek

3.1. Een schrijver richt zich vaak op een bepaald soort publiek. Een tekst over bijbaantjes, is bedoeld voor jongeren.

4. Tekstdoelen

4.1. Er zijn veel verschillende tekstdoelen waarom een schrijver een bepaalde brief of boek schrijft, bijvoorbeeld: - informeren - amuseren - overtuigen - activeren

5. Onderwerp & Deelonderwerp

5.1. Een onderwerp bevat in een paar woorden waar de tekst over gaat.

5.2. Deelonderwerpen zijn de verschillende kanten van een onderwerp die in een tekst aanbod komen. Ze staan vaak in de alinea's.

6. Alinea's & kernzinnen

6.1. Een tekst/brief bestaat vaak uit verschillende alinea's. (witregels tussen de zinnen door) Dit geeft wat meer overzicht en bij elke nieuwe alinea wordt er iets anders toegelicht

6.2. Een kernzin in een alinea, is de belangrijkste zin uit een alinea waar veel informatie in staat.

7. Titel & tussenkopjes

7.1. Een titel omschrijft altijd wat de tekst inhoudt: het onderwerp dus. Een titel trekt meestal de aandacht door de vetgedrukte woorden en groot lettertype.

7.1.1. Tussenkopjes

7.2. Tussenkopjes staan boven de alinea's verdeeld in de tekst en geven weer waar de alinea over gaat.

8. Hoofdgedachte

8.1. Een hoofdgedachte is vaak wat er over het onderwerp wordt gezegd, en dat samengevat in één zin.

9. Indeling

9.1. Een tekst bestaat meestal uit een: inleiding, middenstuk en slot. Als je bijv: een mail stuurt naar je vriendin ziet deze er anders uit.

10. Tekstsoorten

10.1. Er zijn veel verschillende soorten teksten denk hierbij aan: - informerende teksten - instruerende teksten - activerende teksten - amuserende teksten