TEORIES DE LA CREACIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEORIES DE LA CREACIÓ by Mind Map: TEORIES DE LA CREACIÓ

1. TEORIES FIXISTES

1.1. Segons aquesta teoria totes les espècies que hi existeixen sempre han tingut la mateixa forma.

1.2. Aquest atemoria es basa en la metafísica de la identitat.

1.3. A partir d’aquesta teoria surten altres dos:

1.3.1. Teoría hilemòrfica: Aquesta teoría diu que tot esser viu està compost de matèria,forma i és immutable.

1.3.2. Creacionisme: Es una concepció de caràcter religiós que afirma que Déu va va crear els éssers vius.Aquesta no accepta cap altra manera de formació dels éssers vius.

2. TEORIES PREEVOLUCIONISTES

2.1. Jean Baptiste Robinet: plantejava que les espècies formaven una escala lineal ininterrompuda que ascendeix fins a l'home.Totes les criatures reben addicions que poden donar-se a si mateixes.

2.2. Charles Bonnet: planteja la teoria del catastrofisme que diu que periòdicament el món s’enfonsa en una catàstrofe natural.Només sobreviuen els gèrmens de les generacions futures i aquestes es troben mes evolucionades.

2.3. El disseny intel·ligent: es forma per la necessitat de que existeixi un creador darrere l’existència de la vida i no accepta l’atzar o la casualitat.