A la humitat: condicions extremes d'humitat i sequera

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A la humitat: condicions extremes d'humitat i sequera by Mind Map: A la humitat: condicions extremes d'humitat i sequera

1. Hidrófites o aquàtiques: viuen en molta humitat i en profunditats, a la selva tropical.

2. Halòfites: viuen en elevades de sal i zones desertes.