Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kompetenceudvikling på Rantzausminde Skole by Mind Map: Kompetenceudvikling på Rantzausminde Skole
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kompetenceudvikling på Rantzausminde Skole

Vejledning

Kvalificere læringsprocessen

Initiere reflektionsgruppe

Kvalificere den enkelte medarbejder

Almen didaktisk perspektiv

Faglig vejledning

Inklusion

• Hvordan ser vi (mere) inklusion

• Vejlederteam

KIM møderne som centralt omdrejningspunkt

• Vi arbejder både på den direkte arena og den indirekte arena

Læsning

Fælles læseoplevelse - litteraturarbejde - fælles tekst

Arbejde i værksteder - "teknisk træning" - par/små grupper - differentieret

Individuel læsetræning - målrettet den enkeltes læseniveau

Naturfagsområdet

Naturfagsgruppe med 4 lærere, der er ansvarlige for lokalet, materialerne og initiativ til forskellige undervisningsforløb

Årlig naturfagsuge for hele skolen

"Grønt flag - Grøn skole" samarbejde med Friluftrådet

Årlig affaldsindsamlingsdag for hele skolen samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Undervisningsforløb i naturfagene i samarbejde med Svendborg Gymnasium m.fl.

Ungdomspædagogik

• Dannelsesideal – kvalificeret medbestemmelse

• Hvad fordrer det af læringsmiljøet?

• Pilotprojekter

• Kulturel læring – fordybelsesområder

Medialisering af læringsmiljøet

Mediepatruljer

Medieminuttet

Udfordring af årsplaner vha. medier

Helhedskolen

Vision møder virkelighed

Fællesskab i helhedsskolen

Personale