Kompetenceudvikling på Rantzausminde Skole

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kompetenceudvikling på Rantzausminde Skole by Mind Map: Kompetenceudvikling på Rantzausminde Skole

1. Vejledning

1.1. Kvalificere læringsprocessen

1.2. Initiere reflektionsgruppe

1.3. Kvalificere den enkelte medarbejder

1.4. Almen didaktisk perspektiv

1.4.1. Relationskompetence

1.4.2. Læringsledelse

1.4.3. Klasserumsledelse

1.5. Faglig vejledning

1.5.1. Medialisering

1.5.2. Læsning

1.5.3. ATK

1.5.4. Matematik

1.5.5. Udeskole

2. Inklusion

2.1. • Hvordan ser vi (mere) inklusion

2.2. • Vejlederteam

2.3. KIM møderne som centralt omdrejningspunkt

2.4. • Vi arbejder både på den direkte arena og den indirekte arena

3. Læsning

3.1. Fælles læseoplevelse - litteraturarbejde - fælles tekst

3.2. Arbejde i værksteder - "teknisk træning" - par/små grupper - differentieret

3.3. Individuel læsetræning - målrettet den enkeltes læseniveau

4. Naturfagsområdet

4.1. Naturfagsgruppe med 4 lærere, der er ansvarlige for lokalet, materialerne og initiativ til forskellige undervisningsforløb

4.2. Årlig naturfagsuge for hele skolen

4.3. "Grønt flag - Grøn skole" samarbejde med Friluftrådet

4.4. Årlig affaldsindsamlingsdag for hele skolen samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

4.5. Undervisningsforløb i naturfagene i samarbejde med Svendborg Gymnasium m.fl.

5. Ungdomspædagogik

5.1. • Dannelsesideal – kvalificeret medbestemmelse

5.2. • Hvad fordrer det af læringsmiljøet?

5.3. • Pilotprojekter

5.4. • Kulturel læring – fordybelsesområder

6. Medialisering af læringsmiljøet

6.1. Mediepatruljer

6.2. Medieminuttet

6.3. Udfordring af årsplaner vha. medier

7. Helhedskolen

7.1. Vision møder virkelighed

7.2. Fællesskab i helhedsskolen

7.2.1. Morgendag

7.2.2. Læsebånd

7.2.3. Udeskole

7.2.4. Idrætsskole

7.3. Personale

7.3.1. Udnyttelse af kvalifikationer og kompetencer