เป้าหมายคือทุกอย่าง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เป้าหมายคือทุกอย่าง by Mind Map: เป้าหมายคือทุกอย่าง

1. เปลี่ยนวิกฤติ ให้เป็นโอกาส

2. Born to win

2.1. เด็กกำพร้า

2.2. อยู่วัดตั้งแต่ 2 ขวบ

2.3. หาความรู้โดยการอ่านหนังสือ "อ่านทุกเล่มที่เจอ"

2.4. ต้องมีเป้าหมายในชีวิต "เดล คาร์เนกี้"

3. เดล คาร์เนก

3.1. 1. ตั้งเป้าหมายให้เเห็นภาพที่ชัดเจน

3.2. 2. ขนาดของเป้าหมาย ต้องไม่เล็กเกินไปจนไม่พยายามและไม่ใหญ่เกินไปจนทำไม่ได

3.3. 3. ความสัมพันธ์ เป้าหมายต้องสัมพันธ์กันระหว่างเป้าหมายกับขนาด

3.4. 4. ประกาศให้โลกรู้ เป็นกลยุทธ์เพื่อกดดันตัวเอง

3.5. 5. หาวิธีปฏิบัติ เป็นการหาวิธีที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุด ง่ายที่สุด

3.6. 5. หาวิธีปฏิบัติ เป็นการหาวิธีที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุด ง่ายที่สุด

3.7. 7. อย่าหยุดโดยเด็ดขาด ไม่สำเร็จไม่เลิก

4. การตั้งเป้าหมายในชีวิต

4.1. เดล คาร์เนก

4.1.1. การพัฒนาปมด้อยให้เป็นแรงบรรดาลใจ

4.1.2. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง

4.2. คำดูถูกจากคนรอบเพื่อให้ตนเองท้อ

4.3. เป็นคนเก่งที่สุดในโลก

4.3.1. การตั้งเป้าหมายใหม่ในทุกวัน

4.3.2. ป้าหมายใหม่จะต้องใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทุกวัน

5. ความมือทั้งโลกก็ดับแสงเทียนเล่มหนึ่ง "ไม่ได้"

6. ความล้มเหลวเริ่มต้นขึ้น

6.1. เมื่อเราตัดสินใจเลิกล้ม

6.2. ความสูญเสียกำลังใจ

6.3. ขาดเป้าหมายของชีวิต

6.4. ขาดเป้าหมายของชีวิต

7. ความสำเร็จเริ่มต้นเมื่อ...

7.1. 1. ความเชื่อว่า "ทำได้"

7.2. 2. เลือกเป้าหมายชีวิตข้อที่ยากที่สุดทำก่อน

7.3. 3. วางแผนหาวิธีการไปสู่เป้าหมาย

8. ตั้งเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม 10 เท่า

9. ต่างที่คิด ชีวิตจึงต่าง

9.1. คุณคิดอย่างไร ชีวิตจะเป็นแบบนั้น

9.2. คนที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เขาสามารถลุกขึ้นมายืนได้ทุกครั้งที่เขาล้มลง

10. วิธีที่จะเดินไปหาความสำเร็จ

10.1. วิธีที่ง่ายที่สุด

10.1.1. เดินตามคนที่ประสบความสำเร็จ

10.1.1.1. ชาติชาย เชี่ยวน้อย นักมวยแชมป์โลก

11. การสร้างแรงจูงใจ

11.1. ให้คิดถึงภาพความสำเร็จ

11.2. จงเดินไปหาภูเขา อย่ารอให้ภูเขาเดินมาหาเรา

11.3. ไม่ใช่เป้นนักฝัน แต่ต้องลงมือทำ

12. การสร้างแรงจูงใจ

12.1. ให้คิดถึงภาพความสำเร็จ

12.2. จงเดินไปหาภูเขา อย่ารอให้ภูเขาเดินมาหาเรา

12.3. ไม่ใช่เป้นนักฝัน แต่ต้องลงมือทำ

12.4. คิดหาวิธีที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จ