การประยุกต์ใช้ 5G

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้ 5G by Mind Map: การประยุกต์ใช้ 5G

1. รถยนต์ไร้คนขับ เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์จำนวนมากทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพยากรณ์ เมื่อตั้งใจไปสวนสาะารณะแต่ตรวจสอบสภาพอากาศในสมาร์ตโฟน พบว่ามีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแจ้งเตือนว่ามีคุณภาพอากาศต่ำกว่ามาตรฐาน

3. บานอัจฉริยะ เมื่ออกจากบ้านเซ็นเซอร์ภายในบ้านจะสื่อสารจะสมาร์ตโฟน

4. การถ่ายทอดสด ทำให้คนอื่นรับชมเหตุการณ์ได้ทันที แม้ไม่ได้อยู่ในสถาการจริง

5. เทคโนโลยี VR ทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้ประสบการณ์ได้เสมือนเข้ารับชมในสภาพแวดล้อมจริง

6. การเกษตรอัจฉริยะ นำอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ มาเชื่อต่อกับโครงข่ายเพื่อเก็บข้อมูลความชื้น

7. หุ่นยนต์ควบคุมการทำงานในโรงงาน สามารถควบคุมหรือสั่งงานได้ในระยะไกลในกระบวนการผลิตที่อันตรายสามารถอัพเดทโปรแกรมของเครื่องจักรในการผลอตได้ง่ายและรวดเร็ว

8. นวัตกรรมการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ อุปกรณืสวมใส่ติดตามตัวสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สัญญาณชีพ ความดันโลหิต ทำการประเมินผลและแสดงผลการวินิจฉัยเพื่อช่วยให้สามารติดตามอาการผู้ป่วยได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งในกรณีที่ใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัด