Рекомендації для вчителя. Рефлексія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Рекомендації для вчителя. Рефлексія by Mind Map: Рекомендації для вчителя. Рефлексія

1. Цілі рефлексії: привчання дітей до самоконтролю,розвиток навички самонеджменту, формування осмисленого підходу до дійсності, стимуляція критичного мислення

2. Рефлексія - це процес самопізання, самоаналізу, споглядання і розуміння власного внутрішнього світу, а також навичка, яка дозволяє усвідомлювати власні думки, відчуття і загальний стан.

3. Форми рефлексії: ретроспективна\осмислення, проспективна\проектування, інтроспективна\"тут і зараз"

4. Класифікація рефлексії:

4.1. По змісту

4.1.1. Усна

4.1.2. Письмова

4.2. По формі діяльності

4.2.1. Індивідуальна

4.2.2. Групова

4.2.3. Колективна

4.3. По способу проведення

4.3.1. Анкетування

4.3.2. Опитування

4.3.3. Малюнок

4.4. По функціях

4.4.1. Фізична

4.4.2. Сенсорна

4.4.3. Інтелектуальна

4.4.4. Духовна

5. Етапи проведення рефлексії:

5.1. 1. Завершуємо попередню діяльність

5.2. 2. Підводимо підсумок. Відновлюємо посліжовність виконання роботи без оцінки. (Що?)

5.3. 3. Оцінюємо власні дії з огляду на їх ефективність та продуктивність. Встановлюємо причинно-наслідкові зв'язки, співставляємо, порівнюємо, систематизуємо. (Чому? Як?)

5.4. 4. Осмислюємо себе, як суб'єкта учіння відносно усвідомлення змісту матеріалу. (Що я навчився? Що я зрозумів?)

5.5. 5. Обговорення результатів рефлексії

6. Прийоми проведення рефлексії:

6.1. Рефлексія емоційного стану

6.2. Рефлексія діяльності

6.3. Рефлексія змісту навчального матеріалу