Початковий курс математики як навчальний предмет

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Початковий курс математики як навчальний предмет by Mind Map: Початковий курс математики як навчальний предмет

1. Початкова школа — загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту — елементарні знання з рідної мови , математики, а також про природу й суспільство;

2. Методикою математики - це наука про математику як навчальний предмет і закономірності процесу навчання математики учнів різних вікових груп.

3. Змістовні лінінії - наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

4. Освітні завдання — це навчання дітей основних рухових дій (бігу, стрибків, метань, лазіння, перелізання, рівноваги, пересування на лижах). Послідовна реалізація освітніх завдань в кінцевому результаті приводить до міцного і повного засвоєння навчального матеріалу.

5. Структура навчання - процес навчання є формою пізнання об'єктивної дійсності, оволодіння досвідом людства, взаємодією викладача й учня чи студента.

6. Наступність – це врахування того рівня розвитку дитини, з яким вона прийшла до школи, опора на нього.

7. Математика - наука про кількісні співвідношення та просторові форми дійсного світу.