KLASA

inFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KLASA by Mind Map: KLASA

1. KONSTRUKTOR služi da bi inicijalizirao određene članove objekta čim se on stvori.

2. složena struktura koja sadrži definicije svih podataka

3. metoda koje se mogu primijeniti na svaki objekt te klase

3.1. OBJEKT

3.1.1. instanca klase

4. klasa pozvana za inicijalizaciju instance

4.1. Metoda __init__

5. METODA je imenovani izdvojeni slijed naredbi koji rješava odreĎeni zadatak i po potrebi se poziva jednom ili više puta u programu