Arhiktetura rimskog grada na hrvatskoj obali Jadrana

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arhiktetura rimskog grada na hrvatskoj obali Jadrana by Mind Map: Arhiktetura rimskog grada na hrvatskoj obali Jadrana

1. Planovi rimskih gradova

1.1. Ulice u rimskim gradovima su se sijekli pod pravim kutem, a pod svojim dimenzijama bile su dvije velike ulice

1.1.1. Neki gradovi su imali kružni oblik ulica kao što su Pula, u Naroni (Vid kod Metkovića) i takve se ulice sijeku pod pravim kutom s glavnom ulicom u spiralnom obliku.

1.1.2. Takav raspored ulice se može vidjeti i danas u gradovima Zadra (Iader) i Poreča (Parentium)

1.2. Gradovi su bili okruženi bedemima koja su imala jedna ili više vrata, a u Puli su ostala još samo 3 vrata, a to su:

1.2.1. Dvojna vrata

1.2.2. Slavoluk Sergijevac

1.2.3. Herkulova vrata

2. Amfiteatri i kazališta

2.1. Rimljani su se jako voljeli zabavljati pa su sagradili puno kazališta u Puli i Saloni, a napravili su još i dva amfiteatri u Puli i Saloni

2.2. Arena u Puli je dobila ime po pijesku koji su rimljani posuli po Areni (lat. harena=pijesak

2.3. Sagrađena je u 1. stoljeću i bila je šesta najveća u starom svijetu i mogla je primiti 26 000 gledatelja

3. Dioklecijanova palača

3.1. Izrađena je u godini 300. za potrebe cara Dioklecijana nakon što je odstupio od prijestolja u 305. do 316.

3.2. Bila je u obliku nepravilnog četverokuta, utvrđena bedemima s 16 kula, a 4 takve kule su štitile ulaz u palaču i ulice u palači su se sijekle pod pravim kutem.

3.3. U palači su se nalazile i ostale građevine kao što su carev mauzolej, careve odaje i carevo dvorište u središtu grada

4. Groblja

4.1. Najpoznatija groblja u Hrvatskoj se nalaze zapadno os Salone i na prilazu rimskom Laderu u Zadru