СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ by Mind Map: СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

1. СПОЛУЧНИКОВЕ

1.1. СКЛАДНОСУРЯДНЕ

1.2. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ

1.2.1. З ОДНИМ ПІДРЯДНИМ

1.2.1.1. ОЗНАЧАЛЬНІ

1.2.1.2. З`ЯСУВАЛЬНІ

1.2.1.3. ОБСТАВИННІ

1.2.1.3.1. способу дії

1.2.1.3.2. міри і ступеня

1.2.1.3.3. місця

1.2.1.3.4. часу

1.2.1.3.5. причини

1.2.1.3.6. умови

1.2.1.3.7. наслідку

1.2.1.3.8. мети

1.2.1.3.9. допусту

1.2.2. З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ

1.2.2.1. з однорідною супідрядністю

1.2.2.2. з послідовною підрядністю

1.2.2.3. з неоднорідною підрядністю

2. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ

3. З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ`ЯЗКУ

3.1. ССЗ СПЗ

3.2. ССЗ БЗ

3.3. СПЗ БЗ

3.4. ССЗ СПЗ БЗ