Việc của tôi | Việc của bạn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Việc của tôi | Việc của bạn by Mind Map: Việc của tôi | Việc của bạn

1. Pre-sale

1.1. Cập nhật tình hình doanh số + CHBH

1.2. Đối tác ERP demo chức năng

2. BA

2.1. Lên timeline chi tiết dự án mới nhận

2.2. Báo cáo tiến độ dự án hàng tuần

2.3. Đi lấy yêu cầu khách hàng (Mô tả qua email)

2.4. Vẽ flowchart và upload DPM

2.5. Support DTO nội dung của dự án

2.6. Làm file những nội dung cơ bản để lấy yêu cầu

3. Triển khai

3.1. Làm toàn bộ khâu của check-in

3.2. Triển khai dự án hoàn thành

3.3. Support khách hàng cũ

3.4. Làm tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

3.5. Vẽ flowchart cho các dự án nhỏ + Chỉnh sửa

4. DEV

4.1. Lập trình các phần mềm PC theo yc

4.2. Phần mềm check-in có In phiếu

4.3. Phần mềm In tem

4.4. Support các khách hàng đang triển khai

5. Pre-sale

5.1. Làm đầu mối về thời gian dự án, hỗ trợ kỹ thuật

5.2. Gặp gỡ khách hàng lớn

5.3. Giao lưu và hợp tác với các đối tác phần mềm

5.4. Tìm kiếm phần mềm nước ngoài để làm đối tác tại VN

6. BA

6.1. Chỉ định thực hiện dự án theo thời gian

6.2. Training kỹ thuật: API; Datbase

6.3. Ngồi phân tích nghiệp vụ hàng tuần

7. Triển khai

7.1. Chuẩn hóa-tự động quy trình check-in: Gửi mail;theo đề xuất của bp triển khai

7.2. Phân tích các case support mất nhiều time để tìm phương án theo hàng tuần

8. DEV

8.1. Tạo đóng gói phần mềm

8.2. Chuẩn hóa các dự án để viết thuận tiện hơn

9. Training

9.1. Thứ 2 - TP training: API; Database; Mô hình phần mềm

9.2. Thứ 3 - BA training về Sản phẩm: mỗi lần 1 project đã thực hiện