ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІВ. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ НА ОСНОВІ ЇХНЬОЇ БУДОВИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІВ. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ НА ОСНОВІ ЇХНЬОЇ БУДОВИ by Mind Map: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІВ. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  МЕТАЛІВ НА ОСНОВІ ЇХНЬОЇ БУДОВИ

1. Прості речовини

1.1. Прості речовини металічних елементів називають металами. Їм властивий особливий вид хімічного зв’язку — металічний та металічні кристалічні ґратки. Металічний зв’язок виникає під час взаємодії вільних електронів з позитивно зарядженими йонами металічних елементів, що розміщуються у вузлах кристалічних ґраток.Метали утворюють металічні кристалічні ґратки. Розрізняють кубічні гранецентровані , об’ємноцентровані і гексагональні кристалічні ґратки металів. Кубічні гранецентровані кристалічні ґратки властиві залізу, натрію та іншим лужним металам, барію; кубічні об’ємноцентровані — міді, алюмінію, сріблу й золоту, а гексагональні — магнію, цинку, берилію та хрому.

2. Фізичні властивості металів

2.1. Усім металам притаманні подібні фізичні властивості. Вони електро- й теплопровідні, пластичні, мають металічний блиск. Ці фізичні властивості залежать від їхньої кристалічної будови, зокрема наявності вільних електронів, що безперервно рухаються. Однак, залежно від розмірів атомів та йонів і кількості електронів, електро- й теплопровідності металів є різними.

2.2. Металічний блиск з’являється внаслідок здатності металів відбивати світло. Густина й температури плавлення металів є дуже різними й варіюють у широкому діапазоні цих показників. Метали, густина яких не перевищує 5 г/см3 називають легкими. Це алюміній та лужні метали. Важкими є ті, густина яких більша за 5 г/см3, Легкоплавкими вважають метали, температури плавлення яких не перевищують 350 °С. До тугоплавких належать метали з температурами плавлення понад 350 °С.

3. Поширення металічних елементів у природі.

3.1. Метали, які в ряді активності розміщені до водню, є хімічно активними речовинами. Вони легко реагують з киснем повітря, тому у вільному стані в природі не трапляються. В основному їх містять у своєму складі оксиди й солі. У вільному стані незначні поклади утворюють мідь, срібло, золото.

4. Особливості будови атомів металічних елементів

4.1. Атоми металічних елементів під час хімічних реакцій віддають електрони, перетворюючись на позитивно заряджені йони — катіони. Наприклад, відобразимо будову атома Кальцію за допомогою електронної формули: 1s22s22p63s23p64s2 . Як бачимо, атом Кальцію на зовнішньому (четвертому) енергетичному рівні має два s-електрони. Віддаючи їх, атом перетворюється на йон Кальцію. Цей процес можна записати так: [1s22s22p63s23p64s2] – 2ē → [1s22s22p63s23p6]2+.