INSTITUT PROVENÇANA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INSTITUT PROVENÇANA by Mind Map: INSTITUT PROVENÇANA

1. Director

1.1. Consell de Direcció

1.1.1. Equip Directiu

1.1.1.1. Director

1.1.1.2. Cap Relacions Externas

1.1.1.3. Cap Relacions Internes

1.1.1.4. Cap Gestió de Recursos

1.1.1.5. Secretari

1.1.2. Caps de Departaments i Seminaris

1.1.2.1. Dep. d'Administració i Gestió

1.1.2.2. Dep. de Comerç i Marqueting

1.1.2.3. Dep. d'Edificació i Obra Civil

1.1.2.4. Dep. de Informàtica i Comunicació

1.1.2.5. Dep. de Química

1.1.2.6. Dep. de FOL

1.1.2.7. Dep. de Llengues Extrangeres

1.1.3. Caps de Secció/Coordinació

1.1.3.1. Àrea de Relacions Externes

1.1.3.1.1. Escola-Empresa

1.1.3.1.2. Escola-Emprenedora

1.1.3.1.3. Escola - Altres Relacions Externes

1.1.3.2. Àrea de Relacions Internes

1.1.3.2.1. Educació-Aprenentatge

1.1.3.3. Àrea de Gestió de Recursos

1.1.3.3.1. Secretaria

1.1.3.3.2. Administració

1.1.3.3.3. Centre