Tréithe an ghearrscéil - An Gnáthrud

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tréithe an ghearrscéil - An Gnáthrud by Mind Map: Tréithe an ghearrscéil - An Gnáthrud

1. téama/ceacht uilíoch(universal)

1.1. dúnmharaithe na millte daoine neamhurchóideacha an -choitianta sna 70idí/80idí

2. réalachas (reality)

2.1. na dúnmharaithe seictreacha (sectarian murders) a tharla i dTuasiceart na hÉireann le linn na trioblóidí

3. téama/ceacht amháin ann

3.1. an foréigean agus an briseadh croí a leanann dúnmharú (murdrer)

4. an téama ag leanacht ó thús go deireadh an scéil - leanúnachas

4.1. béim ar an grá a bhí ag Jimmy dá chlann ón uair a bhí sé sa tecah tábhairne go dtí gur maraíodh é

5. seifteanna/teicnicí éifeachta chun aird an léitheora a dhíriú ar ábhar an scéil

5.1. an chaint dhíreach, críoch tobann, mionsonraí agus casadh

6. léargas iontach ar an bpríomhcharachtar

6.1. aithne an-mhaith againn ar Jimmy tríd na mioncharachtair, bá (empathy) agus trua dó ag an deireadh