Arhitektura rimskog grada na hrvatskoj obali Jadrana

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arhitektura rimskog grada na hrvatskoj obali Jadrana by Mind Map: Arhitektura rimskog grada na hrvatskoj obali Jadrana

1. Mjesto za okupljanje Rimljana

2. Planovi rimskih gradova

2.1. Pravilan raspored ulica

2.1.1. Najočuvaniji se nalazi Poreču i Zadru

2.1.2. Posebnost je da se sjeku pod pravim kutevima

2.2. Najviše se nalaze u obalnom dijelu Hrvatske

2.2.1. (Istra i Kvarner najviše)

3. Groblja

3.1. Uz glavnu cestu koja vodi ka izlasku iz grada

3.2. Najpoznatija u Hrvatskoj se nalaze

3.2.1. Na prilazu rimskom laderu (tj. Zadar)

3.2.2. Zapadno od Solone

4. Amfiteatri i kazališta

4.1. Održavale su se zabave

4.1.1. Čuvene gladijatorske borbe

4.2. U Hrvatskoj najpoznatiji Amfiteatar

4.2.1. Arena u Puli

5. Forumi

5.1. U gradovim su gradski trgovi

5.2. Najsačuveniji i jedan od najvećih nalazi se u Zadru

6. Ulazi i bedemi

6.1. To su jedna ili više vrata

6.2. Jedna od najpoznatijih su Herkulova vrata

7. Dioklecijanova palača

7.1. Izgrađena za potrebe cara Dioklecijana

7.2. Izgrađena oko 300. Godine

7.3. Ima oblik četverokut

7.4. Utvrđena bedemima sa 16 kula