سایت های معتبر آماری

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
سایت های معتبر آماری by Mind Map: سایت های معتبر آماری

1. ایران

1.1. خانه ریاضیات اصفهان

1.1.1. وقایع ریاضی ایران و جهان

1.1.2. مباحث ریاضی و هندسی

1.2. انجمن آمار ایران

1.2.1. کتب

1.2.1.1. آمار، راهنمایی به سوی ناشناخته‌ها

1.2.1.2. یک روز با آمار

1.2.1.3. مسابقات دانشجویی آمار

1.2.1.4. نظریه جاویدان

1.2.1.5. کوشش آن حق گزاران یاد باد

1.2.2. نشریات

1.2.2.1. نشریه دانشجویی آمار ندا

1.2.2.2. نشریه اندیشه آماری

1.2.2.3. مجله علوم آماری

1.3. پژوهشکده آمار

1.3.1. اهداف

1.3.1.1. ارتقای کیفیت فرایند تولید و توزیع آمار و اطلاعات در نظام آماری کشور •دست‌یابی به بهترین و مناسب‌ترین فنون و روش‌های تولید و توزیع آمار و مسائل مربوط به آن، شناخت مشکلات و ارائه‌ی طریق برای رفع آنها •ارتقای توانمندی‌های پژوهشی کشور در زمینه‌ی مسائل مربوط به آمار •همکاری پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی

1.3.2. کتب

1.3.2.1. روش‌های آمارگیری ترجمه زهرا رضایی قهرودی کتاب چارچوب آمارهای یونسکو 2009 نمونه گیری روش ها و کاربردها واژه ها و اصطلاحات آماری فرهنگ دانشنامگی آمار کتاب واژه ها و اصطلاحات آماری روش های نمونه گیری و کاربرد آن تحلیل چند متغییره گسسته در مطالعات مقطعی و طولی تحلیل سری های زمانی با نرم افزار SPLUS مجتبی خزایی روش شناسی آمارگیری ترجمه محمد صالحی کتاب روش های برآورد کوچک ناحیه ای آمار محاسباتی روش های بهینه سازی عددی جمعیت شناسی جلد 1 و 2 دانشنامه جمعیت شناسی کتاب آمارهای ثبتی مبنا استفاده از SAS ترجمه گنجعلی شامل مدیریت داده ها شیوه های آماری رایج نماگرهای جمعیتی سیستم حسابداری زیست محیطی اقتصادی روش جمعیت شناختی واژه ها و اصطلاحات آماری

1.3.3. مجلات

1.3.3.1. مجله‌ی بررسی آمارهای رسمی ایران

1.3.3.2. پژوهش های آمار ایران

1.3.3.2.1. تجزیه و تحلیل داده های طولی آمار محاسباتی تحلیل چندمتغییره استنباط نیمه پارامتریک و غیر پارامتری آمار فضایی نظریه توزیع فرایندهای تصادفی مدل های آماری مدل های خطی و غیر خطی

1.4. خانه آمار استان اصفهان

1.4.1. سالنامه آماری کشور

1.4.2. شناسه اشخاص حقوقی

1.4.3. آمار و اطلاعات سلامت ایران

1.5. درگاه ملی ایران مرکز آمار ایران

1.5.1. آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی

1.5.2. آمارگیری از نیروی کار

1.6. سایت تخصصی آمار

1.6.1. معرفی نرم افزارگر شاخص های پایایی و روایی در مدل های تحلیلی عاملی تاییدی نمونه گیری ها

1.6.2. کتاب های آماری مالی مدیریتی کتاب استنباط آماری AMOS مدل سازی معادلات ساختاری در داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار SPSS معرفی کتاب رسم نمودار و توزیع نرمال در اکسل

1.6.3. SPSS AMOS SPLUS MINITAB MPLUS WARPPLS SMARTPLS EVIEWS LISREL

1.6.4. سایربرگزاری همایش ها وبینار برنامه های استراتژیک

1.7. انجمن آمار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

1.7.1. آمار مقدماتی برای علوم اجتماعی

1.7.2. آمار ثبتی

1.7.3. کاربرد آمار در مدیریت

1.7.4. گام به گام R

1.7.5. آمادگی دانشجویان آمار برای ورود به بازار کار

1.7.6. SPSS آموزش

1.7.7. منابع آماری در ایران

2. جهان

2.1. انجمن آمار آمریکا(ASA)

2.1.1. مجله آمار محاسباتی و گرافیکی (GCGS) مجله آمار و روش های بررسی برای نمونه گیری در سیستم های ثبت اداری ASA مجله علوم داده تحلیل آماری و داده کاوی مجله آمار کشاورزی زیست محیطی (JABES) CHANCE AMSTST NEWS SIGNIFICANCE

2.1.2. آموزش و پرورش

2.2. آمار سازمان ملل متحد

2.2.1. Uncomtrade undata sde indicators

2.2.2. سالنامه آماری نسخه 2020 نشریه energy statistics pocket book2020 نشریه electricity profiles نشریه energy balance 2017 International trade statistics yearbook 2018 نشریه حسابداری اکوسیستم تجربی کتابچه راهنمای تضمینی کیفیت طی سازمان ملل برای آمار رسمی سالنامه جمعیتی 2018 آمار حساب های ملی :تجزیه تحلیل مصالح ملی 2017 بولتن ماهانه آمار شامل جدول داده های دو یا سه ماهه آمار اقتصادی اجتماعی 200 کشور جهان گزارش آمار جمعیت و حیات سالنامه آمار کالاهای صنعتی 2015 The word women 2015 trends and statistics

2.3. صندوق جمعیت ملل متحد

2.3.1. تنظیم خانواده و بهداشت درمان بررسی اجمالی اقدامات بشردوستانه 2021 شاخص ها نظیر بهداشت جنسی ،تولیدمثل

2.4. ESCAP موسسه آمار ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه

2.4.1. پورتال یادگیری برای آمار رسمی شامل آموزش الکترونیکی و خودآموزی و وبینار دوره های الکترونیکی اصول تجسم داده ها برای آمارهای رسمی و شاخص ها آشنایی با آمار انرژی مقدمه ای بر حسابداری اقتصادی محیط زیست تدوین فراداده ای برای توسعه پایدار حسابهای بین المللی سیستم حسابهای ملی پایه آمار اقتصادی یکپارچه برای پشتیبانی از اجرای SNA2008 آمار جرائم از دیدگاه جنسیت 2020 آمار بهداشتی بر SDG

2.5. موسسه بین المللی آمار (ISI)

2.5.1. انجمن برنولی

2.5.2. انجمن بین المللی آمار رسمی

2.5.3. انجمن محاسبات آماری

2.5.4. انجمن بین المللی آموزش آماری

2.5.4.1. مجله پژوهشی آموزش و پرورش

2.5.4.2. چالش ارزیابی در آموزش آماری آموزش آمار دور دنیا تدریس آمار در مدارس سراسر جهان

2.5.4.3. مجله تحقیقات آموزش آمار پروژه سواد آماری بین المللی مجموعه مقالات آنلاین کنفرانس ISI ،IASE