รีวิวเว็บสร้าง mind map online

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รีวิวเว็บสร้าง mind map online by Mind Map: รีวิวเว็บสร้าง mind map online

1. mindmup.com

1.1. ข้อดี

1.1.1. ใช้งานง่าย

1.2. ข้อเสีย

1.2.1. สีไม่สดใส

1.2.2. มีขนาดเล็ก

2. lucidchart.com

2.1. ข้อดี

2.1.1. มีรูปแบบที่ชัดเจน

2.1.2. มีเหลี่ยมมีมุมสวยงาม

2.2. ข้อเสีย

2.2.1. ใช้งานยาก

3. ลl