Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ADDIE Model by Mind Map: ADDIE Model

1. ADDIE model-generički je postupak koji koriste dizajneri nastave i programeri obuke.

2. 5 FAZA

2.1. Analiza

2.1.1. U fazi analize razjašnjava se nastavni problem, utvrđuju se ciljevi i zadaci nastave i utvrđuju okruženje za učenje i postojeće znanje i vještine učenika.

2.2. Dizajn

2.2.1. Faza dizajna bavi se ciljevima učenja, instrumentima ocjenjivanja, vježbama, sadržajem, analizom predmeta, planiranjem lekcije i odabirom medija. Faza dizajna trebala bi biti sustavna i specifična.

2.3. Razvoj

2.3.1. Faza razvoja je mjesto kada programeri kreiraju i sastavljaju sadržajne sadržaje koji su stvoreni u fazi dizajna. Programeri rade na razvoju i / ili integriranju tehnologija. Ispitivači izvode postupke otklanjanja pogrešaka.

2.4. Provedba

2.4.1. Tijekom faze provedbe razvija se postupak za obuku voditelja i učenika. Obuka voditelja trebala bi obuhvaćati kurikulum tečaja, ishode učenja, način izvođenja i postupke testiranja.

2.5. Evaluacija

2.5.1. Faza ocjenjivanja sastoji se od dva dijela: formativnog i sumativnog. Formativna evaluacija prisutna je u svakoj fazi procesa ADDIE. Sumarna evaluacija sastoji se od testova dizajniranih za referentne stavke povezane s određenim kriterijima i pruža mogućnosti za povratne informacije od korisnika.

3. Slabosti

3.1. 1.) Tipični procesi zahtijevaju nerealno sveobuhvatnu analizu unaprijed. Većina timova reagira radeći vrlo malo i ne uspijeva pristupiti kritičnim elementima.

3.2. 2.) Zanemaruje neke političke stvarnosti. Prilike su promašene, vitalni resursi nisu dostupni, podrška nedostaje i ciljevi se mijenjaju.

3.3. 3.) Storyboards su neučinkoviti alati za stvaranje, komuniciranje i procjenu dizajnerskih alternativa. Loši dizajni prepoznaju se kao takvi prekasno.

3.4. 4.) Detaljni procesi postaju toliko postavljeni da kreativnost postaje smetnja.

3.5. 5.) Nema procesa za rješavanje grešaka ili dobrih ideja.

3.6. 6.) Programi učenja osmišljeni su tako da udovoljavaju kriterijima koji se mjere (raspored, trošak, propusnost) i ne usredotočuju se na prepoznavanje promjena u ponašanju.

3.7. 7.) Post testovi pružaju malo korisnih informacija koje pomažu u poboljšanju nastave.

4. Teorije poučavanja igraju važnu ulogu u dizajniranju nastavnih materijala.Teorije poput biheviorizma, konstruktivizma, socijalnog učenja i kognitivizma pomažu oblikovati i definirati ishod nastavnih materijala.