Загрози інформаційної безпеки

hu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Загрози інформаційної безпеки by Mind Map: Загрози інформаційної безпеки

1. За природою виникнення:

1.1. Природні (об'єктивні)

1.2. Штучні (суб'єктивні)

1.2.1. Ненавмисні (випадкові)

1.2.2. Навмисні (умисні)

2. За ступенем впливу на інформаційну систему:

2.1. Пасивні

2.2. Активні

3. За розмірами завданого збитку:

3.1. Загальні

3.1.1. Локальні

3.1.2. Приватні

4. За розташуванням джерела загроз:

4.1. Внутрішні

4.2. Зовнішні

5. Всі джерела загроз інформаційної безпеки можна поділити на три основні групи:

5.1. Обумовлені діями суб'єкта

5.2. Обумовлені технічними засобами

5.3. Стихійні джерела

6. Випадкові уразливості

6.1. Збої і і відмови роботи систем

6.1.1. Внаслідок несправності технічних засобів на різних рівнях обробки та зберігання інформації

6.1.2. несправності і старіння окремих елементів

6.1.3. збої різного програмного забезпечення

6.2. Ослабляють інформаційну безпеку чинники

6.2.1. пошкодження комунікацій на зразок водопостачання або електропостачання

6.2.2. несправності в роботі захисних пристроїв

7. об'єктивні уразливості

7.1. керуючі

7.1.1. шкідливі по

7.1.2. закладки апаратури

7.2. Пов'язані з технічними засобами вимірювання

7.2.1. електромагнітні методи

7.2.2. звукові варіанти

7.2.3. електричні