Бази даних

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Бази даних by Mind Map: Бази даних

1. СУБД

1.1. Потреби до СУБД

1.1.1. Надійність

1.1.2. Захист даних

1.1.3. Доступність

1.1.4. Маштабність

1.1.5. Керування

1.1.6. Механізми доступу

2. Потреби

2.1. Безпека

2.2. Актуальність

2.3. Достовірність

2.4. Продуктивність

3. Властивості без даних

3.1. Легкіть зміни

3.2. Доступ до інформації

3.3. Цілісність даних

3.4. Швидкість получення інформації

3.5. Гнучкість