ĐỊA LÝ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐỊA LÝ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC by Mind Map: ĐỊA LÝ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC

1. Vai trò của ngành thông tin liên lạc

1.1. Đảm nhiệm sự vận chuyển các tin tức một cách nhanh chóng và kịp thời

1.2. Góp phần thực hiện các mối giao lưu giữa các địa phương và các nước

1.3. Là thước đo của nền văn minh

1.4. Góp phần quan trọng làm thay đổi cách tổ chức nền kinh tế trên thế giới

1.5. Làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của từng người, từng gia đình

2. Tình hình phát triển và phân bố ngành thông tin liên lạc

2.1. Tình hình phát triển: Đầu tiên là cách truyền thông đơn giản, phương tiện thô sơ.... Ngày nay việc đảm bảo thông tin liên lạc được tiến hành bằng nhiều phương tiện và phương thức khác nhau

2.1.1. Viễn thông

2.1.1.1. Cho phép truyền các thông tin điện tử đi các khoảng cách xa trên Trái Đát

2.1.1.2. Gồm các thiết bị thu và phát

2.1.1.3. Phân ra dịch vụ điện thoại và phi thoại. Tuy nhiên sự phát triển của ngành viễn thông hiện đại đang xóa nhòa ranh giới của các dịch vụ này

2.1.2. Các phương tiện viễn thông

2.1.2.1. Điện báo (năm 1884): là hệ thống phi thoại, sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không, hàng hải

2.1.2.2. Điện thoại (năm 1876): truyền tín hiệu âm thanh giữa người với người, dữ liệu giữa các máy tính

2.1.2.3. Telex (năm 1958): truyền tin nhắn và các số liệu trực tiếp

2.1.2.4. Fax (năm 1958): truyền văn bản và hình ảnh, đồ họa đi xa

2.1.2.5. Radio và vô tuyến (năm 1895 và 1936): là hệ thống thông tin đại chúng, truyền âm thanh và hình ảnh

2.1.2.6. Máy tính và Internet (năm 1989): là thiết bị đa phương tiện, cho phép truyền âm thanh, hình ảnh, phần mềm, dữ liệu...

2.2. Phân bố ngành thông tin liên lạc

2.2.1. Tập trung chủ yếu các nước có nền kinh tế phát triển

2.2.2. Những thay đổi của ngành thông tin liên lạc không tách rời những tiến bộ về công nghệ truyền dẫn như hệ thống cáp quang, vệ tinh, hệ thống truyền viba...