Відокремлені члени речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Відокремлені члени речення by Mind Map: Відокремлені члени речення

1. Відокремлені додатки

1.1. Відокремлені додатки мають значення виключення, виокремлення чи заміщення, що вводиться в речення прийменниками: крім; окрім; опріч; замість; за винятком; на відмінно від; особливо; зокрема; наприклад; навіть…

2. Відокремлені означення

2.1. Відокремлені означення можуть бути виражені дієприкметниковим або прикметниковим зворотом, дієприкметником, прикметником, іменником у непрямих відмінках.

3. Відокремлені обставини

3.1. Відокремлені обставини вираженні дієприслівником, дієприслівниковим зворотом, іменником у непрямих відмінках, прислівниками і виділяються комами.

4. Відокремлені прикладки

4.1. Прикладка — різновид означення виражений іменником.