Вставні слова, словосполучення та речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Вставні слова, словосполучення та речення by Mind Map: Вставні слова, словосполучення та речення

1. Приклад

2. Приклад

3. Вставні слова (словосполучення)

4. Вставні речення

5. Не відповідають на запитання

6. Не є членами речення

7. На письмі виділяються комами